Česko-rumunský ekonomický seminář k obchodním a investičním možnostem v rumunské energetice

13.09.2018

Velvyslanectví ČR v Bukurešti pořádá prestižní ekonomický seminář o aktuálních oborových příležitostech v oblasti energetiky v Rumunsku. Akce se uskuteční 23. října 2018 v Bukurešti za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Ekonomický seminář bude zaměřen na navázání co největšího počtu kontaktů s relevantními partnery, na získání informací o podnikatelských příležitostech a rovněž aktuálních informací o legislativních změnách v energetice. V rámci programu proběhne „networking buffet lunch“, na který navazují B2B jednání a konzultace s ekonomickým radou velvyslanectví.

Členství Rumunska v EU usnadňuje českým firmám vstup na rumunský energetický trh, skýtá vyšší ochranu investic a lepší právní prostředí. Zároveň mohou české firmy využít výhody, která spočívá ve velmi pozitivním povědomí rumunských partnerů o České republice. Cílem je podpořit firmy z České republiky v jejich pronikání na velmi zajímavý trh.

Na seminář, který proběhne v angličtině, je nutné se zaregistrovat.

Organizačním zajištěním semináře je pověřena paní Anca Marinescu z ekonomického oddělení Velvyslanectví České republiky v Bukurešti, tel.: +40 213039293, e-mail: anca-emilia_marinescu@mzv.cz.