Česko-saské setkání podnikatelů v Ústí nad Labem – při bowlingu

06.02.2019

V posledním lednovém týdnu se konalo setkání podnikatelů z německých a českých příhraničních regionů organizované partnery sítě Enterprise Europe Network (EEN) v Česku a Německu ve spolupráci s českými hospodářskými komorami. Hlavním organizátorem bylo EEN z Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Akce se uskutečnila ve velmi neformálním prostředí bowlingového centra Bowling Brunswick Club Klíše v Ústí nad Labem a zúčastnila se jí stovka podnikatelů z obou zemí. Pozvání přijala i generální konzulka v Drážďanech, JUDr. Markéta Meissnerová.

Po úvodním slově organizátorů a generální konzulky následovalo jmenovité představení každé zúčastněné firmy se stručným popisem jejích aktivit. Vše bylo v česko-německé verzi. Podnikatelé mohli vystavit i vzorky svých výrobků a po celou dobu akce běžely prezentace všech účastníků.

Po představení všech přítomných firem, již následovalo rozdělení podnikatelů do dvou skupin a vytvoření týmů pro bowlingový turnaj. Ti, kteří právě nehráli, měli dostatek času i prostoru pro jednání s dalšími účastníky setkání, a ti, kteří hráli, navazovali kontakty se svými spoluhráči při bowlingovém turnaji. Atmosféra byla skvělá.

Ze všech na místě vybraných dotazníků je zřejmé, že účastníci byli velmi spokojeni a odnášeli si nové kontakty pro budoucí spolupráci, oceňovali zvolenou kombinaci b2b jednání s bowlingovým turnajem, přičemž nešlo o to, kdo turnaj vyhraje, ale spíše o setkávání a sdílení zkušeností a kontaktů v uvolněné a sportovní atmosféře.

Celé odpoledne i večer provázela příjemná atmosféra, což umocnilo hlavní smysl celé akce a to setkání podnikatelů z obou zemí s cílem pomoci jim najít nové partnery a zároveň přinést trochu oddychu a rozptýlení v jejich nelehkém a náročném podnikatelském životě.

Projekt pravidelných česko-saských podnikatelských setkání, který započal loňskými b2b jednáními žen podnikatelek a jejich návštěvou zámku v Děčíně, pokračoval tímto neformálním setkáním v Ústí nad Labem, nekončí. Již nyní připravujeme zajímavé setkání pro ženy podnikatelky, a to 5.6.2019 v příhraničním Budyšíně.