Česko stále čeká na elektrifikaci německých tratí

07.05.2024

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) ve spolupráci s IHK für Oberfranken Bayreuth a dalšími partnery uspořádala v Karlových Varech Společný dopravní summit Česká republika – Bavorsko – Sasko. Ústředním tématem byl rozvoj společné dopravní infrastruktury, především pak elektrifikace německých železniční tratí k českým hranicím. O naléhavosti tématu svědčí fakt, že se akce zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka, bavorský ministr dopravy Christian Bernreiter, státní tajemnice saského ministerstva dopravy Ines Fröhlich, předseda KHK KK Tomáš Linda, prezident IHK für Oberfranken Bayreuth Michael Waasner a řada dalších významných hostů.

„Železniční spojení mezi Chebem a Norimberkem představuje velký potenciál pro rozvoj našich dvou strukturálně postižených regionů, Karlovarského a Ústeckého kraje. Vznikla by tak podkrušnohorská magistrála, ve které vidíme velkou příležitost, protože víc než 30 % českého exportu míří do Německa,“ uvedl Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. „O rozvoji přeshraniční železniční sítě se mluví od poloviny 90. let a česká strana má elektrifikaci hotovou prakticky až k hranicím. Do stavby koridorů se u nás investovaly vysoké částky a nákladní dopravci by se měli naučit toto spojení používat. A to je důvod, proč jsme Společný dopravní summit uspořádali. Chceme apelovat na českou i německou vládu, aby na toto propojení nerezignovala. Silná sestava účastníků z obou stran hranice je důkazem, že si téma zasluhuje pozornost,“ podotkl předseda KHK KK Tomáš Linda.

Chybějícím prvkem v rozšíření sasko-franské magistrály na hranici s Českem je elektrifikace železniční tratě z Norimberka přes Marktredwitz do Hofu nebo Schirndingu. Tím má být překlenuta elektrifikační mezera, která by opět umožnila souvislou dálkovou dopravu.

„Spolková vláda v tomto ohledu poslední tři roky prakticky nic neudělala, což je ostuda. Přitom 140 kilometrů elektrifikované trasy bylo naplánováno a je i podporováno regionem. Ačkoli spolková vláda často hovoří o svých ambiciózních záměrech elektrifikace, v dalších krocích nepokračuje. Spolková vláda konečně musí českou stranu dohnat,” řekl bavorský ministr dopravy Christian Bernreiter. V současné době existuje pouze jedno elektrifikované železniční spojení mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, ale tato trasa u saského Bad Schandau bude v roce 2030 uzavřena kvůli stavebním pracím. „Opakovaně se ukazuje, jak je sasko-franská magistrála potřebná, a to i její odbočka do Chebu. Musíme proto následovat příklad českých kolegů a elektrifikovat 15 kilometrů z Marktredwitz přes Schirnding k hranicím, stejně jako úsek z Hofu do Marktredwitz.“

Stejný zájem má i česká vláda. „Česko-bavorská spolupráce má v řadě oblastí velký potenciál pro obě strany. Aby bylo možné z těchto možností naplno profitovat, musíme mít kvalitní dopravní infrastrukturu, která Českou republiku s Bavorskem propojí. Velmi rád jsem se proto setkal s panem ministrem Bernreiterem, abych s ním probral naše klíčové dopravní priority,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka. „Z pohledu České republiky je železniční prioritou ve směru do Bavorska osa Plzeň-Domažlice-státní hranice, a to z hlediska výhledové infrastruktury i přepravních proudů. Podporujeme také elektrizaci úseku Cheb-státní hranice-Schirnding-Marktredwitz a sdílíme společný zájem na co nejrychlejší modernizaci trati mezi Furth im Wald a Schwandorfem,“ doplnil ministr Kupka.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka je pro rozvoj regionu důležité propojení nejen dálnice D6 s německou dálniční sítí, ale právě také kapacitní a elektrifikovaná železnice z Chebu do Norimberka: „Z globálního pohledu jsou pro náš region zásadní tři typy dopravy – silniční, železniční a dnes i letecká. Zatímco rozvoj letecké dopravy je ryze tuzemskou záležitostí, u zbývajících dvou je nutná spolupráce s našimi německými sousedy a partnery. Příští rok to bude již 30 let, kdy byla podepsaná mezivládní dohoda o koridoru, který spojuje Slovensko, Českou republiku a Německo. Je proto naprosto nezbytné, abychom to, co bylo úspěšně dokončeno na české straně, tedy hotová elektrifikace, dotáhli do zdárného konce také v Německu,“ konstatoval.

Na závěr summitu byla podepsána Karlovarská deklarace, která apeluje na vlády v Berlíně a Praze, aby byly bezodkladně uskutečněny ústřední přeshraniční železniční projekty evropského významu jako infrastrukturní základ pro úspěšnou strukturální změnu v příhraničních regionech.