Chystaný seminář: Regiony ČR a jejich tradiční výrobky

22.02.2019

KHK KK informuje o chystaném semináři „Regiony ČR a jejich tradiční výrobky“, který pořádá Velvyslanectví České republiky v Astaně. Jde o možnost prezentace vybraných regionů ČR a jejich tradičních výrobků v Kazachstánu. Cílem semináře je prezentace turistického potenciálu regionů a nalezení obchodních partnerů pro české regionální výrobce. Akce proběhne dne 16.4.2019 v Almaty v předvečer zahájení veletrhu cestovního ruchu KITF 2019.

Daný seminář je organizován jakožto projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR. Prezentační akce je zaměřená především na české firmy představující tradiční regionální výrobu/služby, zejména z oboru potravinářství. Akvizice firem z kazachstánské strany bude připravována Velvyslanectvím ČR v Astaně ve spolupráci s CzechTrade v Almaty a Kazachstánskou turistickou asociací. Očekává se účast odborného publika nejen z oblasti cestovního ruchu, ale i dalších sektorů. Místní obchodní partnery bude Velvyslanectví ČR v Astaně oslovovat zejména podle potřeb zúčastněných českých firem.

Seminář se uskuteční dne 16. dubna 2019 ve městě Almaty, obchodním centru Kazachstánu, kde je největší koncentrace subjektů z oboru cestovního ruchu a potenciálně zajímavých obchodních partnerů pro firmy. Velvyslanectví ČR v Astaně hradí samotnou organizaci semináře (pronájem sálu a techniky, občerstvení, příp. překlad) a dopravu po Almaty. Účastníci si hradí dopravu do a z Kazachstánu, ubytování (pro zástupce českých firem navrhneme možnosti ubytování za zvýhodněných podmínek) a diety svých pracovníků. Program semináře předpokládá provedení prezentací o regionech a firmách pro odbornou veřejnost spojené s případnými B2B jednáními. Po ukončení semináře bude následovat recepce organizovaná Velvyslanectvím ČR v Astaně.

Další den je oficiální zahájení veletrhu cestovního ruchu KITF 2019 (17. – 19. dubna), jehož návštěvu či případnou aktivní participaci dáváme na zvážení. Nejedná se o součást projektu ekonomické diplomacie, nicméně účast firem může být částečně podpořena ze strany agentury CzechTourism. Pokud mezi účastníky výrazně převáží zaměření na cestovní ruch, zváží Velvyslanectví ČR v Astaně přesunutí výše uvedeného semináře do prostor výstaviště v době trvání veletrhu KITF.

Zájemci o účast na semináři z řad českých firem se mohou přihlásit do 15. března 2019 a případně vyžádat podrobnější informace na e-mailu ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Astaně commerce_astana@mzv.cz.

V případě zájmu o veletrh KITF 2019 prosíme o co nejrychlejší reakci s ohledem na přípravu účasti, v kopii na ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty (petr.jurcik@czechtrade.cz). V případě účasti uvítáme, pokud nám také zašlete krátký profil Vaší společnosti (s důrazem na plánované nebo zamýšlené aktivity v Kazachstánu/nabídka vašich výrobků, služeb) v rozsahu půl stránky A4 v češtině nebo ruštině, a to včetně loga.