Co pomůže podnikatelům a zaměstnancům v našem regionu? To nyní intenzivně řeší Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

06.04.2020

Opatření související s koronavirovou epidemií se dotýkají i živnostníků, firem a zaměstnanců v Karlovarském kraji. Jak minimalizovat nepříznivé ekonomické a personální dopady, to nyní intenzivně řeší také vedení Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) spolu se svými členy. Zabývají se například záchranou pracovních míst, efektivní podporou od státu, ale i budoucností klíčových oborů v kraji.

Jednání se vzhledem k současné situaci konají formou videokonferencí. „Aktuální omezení nedovolují, abychom se sešli u jednoho stolu, a tak jsme zvolili tuto formu. Na videokonference chceme zvát také odborníky z různých oblastí – a to samozřejmě i z řad našich členů. Účastníci si vyměňují zkušenosti a připomínkují návrhy pomoci, které vláda připravuje,“ uvedl předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA.

Nyní se víc než kdy jindy ukazuje prospěšnost hospodářské komory.

„Momentální situace je z mnoha hledisek výjimečná. Žádný jednotlivec nemá zaručené řešení, jak nynější a budoucí stav zvládnout. Díky propojení krajské hospodářské komory s podnikateli v regionu na jedné straně a na druhé straně s naší celostátní organizací, můžeme pomoci zrealizovat řešení, která budou opravdu efektivní,“ podotkl ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.

Členové KHK KK si nyní navzájem radí, jak udržet firmy a ekonomiku nad vodou. „Vláda připravuje různá opatření, ne všechna ale firmám a živnostníkům opravdu pomohou. Například program COVID je pouze pro malé a střední firmy, stát by měl ale řešit i likviditu velkých podniků,“ vysvětlil Ing. Tomáš Musil, IEn., který v KHK KK vede sekci pro strojírenství a zpracovatelský průmysl. „Podmínky pro získání prostředků z vyhlášených programů, jako např. z programu Antivirus, jsou navíc zatím poměrně nepřehledné. To vše vede k tomu, že jsou živnostníci a firmy ve velké nejistotě.“ Jak podotkl, vzhledem k tomu, že v následujících měsících budou privátní investice omezeny, je nezbytné, aby se nezastavily ty veřejné. Právě to může zachránit například stavebnictví.

Karlovarský kraj je ale z velké části závislý na službách, cestovním ruchu a lázeňství a už teď je jasné, že toto odvětví bude současnou situací velmi zasaženo. Kvůli tomu hrozí nejen vysoká nezaměstnanost, ale i odchod kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou zamířit mimo obor. Je proto velmi důležitá přímá podpora celého odvětví.

Zaměstnanci obecně jsou v současné době jedním z klíčových témat. Kde to je možné, vybírají si dovolenou, jiní zůstávají doma kvůli `překážkám v zaměstnání`. Odborníci proto radí začít co nejdříve čerpat dotace na mzdy v rámci tzn. kurzarbeitu.

Jednání vedení a členů KHK KK budou prostřednictví videokonferencí pokračovat také další dny. Na programu je budou například podmínky programu COVID-1/2 a Antivirus, postup při odložení úvěrů nebo například to, jaký způsobem dokládat pokles zakázek.

Krajská hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Reprezentuje podnikatele při jednáních se státní správou, místní samosprávou i zahraničními organizacemi, ale také nabízí rozsáhlou poradenskou činnost a informační servis, organizuje širokou škálu vzdělávacích akcí, propojuje členy s dalšími partnery. Pomáhá členům najít lidské zdroje na trhu práce, organizuje setkávání personalistů, propojuje školy a zaměstnavatele.