Čtvrtá videokonference podnikatelů: Krizové řízení a podpora ze strany HK ČR

28.04.2020

Předseda KHK KK Tomáš Linda přivítal na dalším pátečním videosetkání podnikatelů z Karlovarského kraje prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, který seznámil přítomné s aktivitami HK ČR na podporu podnikatelů. „Česká republika jako celek tuto krizi zvládá ve srovnání s jinými zeměmi celkem dobře, proto jsem nebyl tak kritický k rozhodnutím Vlády ČR, ale za posledních 10 dní jsme přitvrdili,“ informoval prezident Dlouhý. Hospodářská komora měla velký podíl na rychlejším rozvolnění opatření pro otevření jednotlivých provozoven i na prosazení veškerých podpůrných podpor pro živnostníky a firmy. Podnikatelé se dozvěděli řadu informací, které dosud nebyly jasné. Například o pravděpodobném prodloužení programu Antivirus minimálně do května 2020, připravované podpoře i pro malé s.r.o. bez zaměstnanců nebo dalším programu zvýhodněných bankovních úvěrů COVID IV.

Prezident vyzval podnikatele, aby hospodářské komoře předávali podněty, co by jim v jejich byznysu mohlo pomoci. Rudolf Borýsek, ředitel firmy Lias Vintířov, vyzval prezidenta k podpoře stavebnictví nejen pokračováním investičních akcí veřejné správy, ale i podporou bytové výstavby např. zavedením příspěvku pro ty, kteří do dvou let postaví a zkolaudují dům. „Dopad na ekonomiku ČR je zatím věštění z křišťálové koule, ale už teď je jasné, že to bude dopad tvrdý a největší od dob 2. světové války,“ uzavřel svou online návštěvu Vladimír Dlouhý.

Následovalo téma krizové řízení a prezentace firmy ZF Electronics Klášterec, která představila řadu inspirativních opatření pro prevenci zdraví ve firmě. Od 2. března se ve firmě denně scházel „Coronateam“, který postupně zaváděl řadu opatření, jako např. měření teploty všech osob vstupujících do závodu, zavedení školení zaměstnanců v oblasti hygieny, nutných odstupů, příznaků nemoci, správného chování, zavedení zákazu vstupu do závodu pro řidiče zásobování, uzavření kuchyně, od 18.3. nasazení roušek, které byly ušity přes noc kolegyněmi, omezení činnosti externích partnerů, desinfekce exponovaných míst každou hodinu a řadu dalších preventivních postupů.

Další část programu krizového řízení moderoval Gerhard Knop ze společnosti Leadership Synergy Community. Řešily se další oblasti krizového řízení jako likvidita a dodavatelsko-odběratelské vztahy a interní komunikace a personální opatření sdílením zkušeností ve skupinách. Doporučení ze skupiny pro likviditu a dodavatelsko-odběratelské vztahy je mít dva scénáře výhledu likvidity na minimálně 3 měsíce, s aktualizací min. 2x měsíčně, sledovat vývoj pohledávek a včasnosti dodávek kritických vstupů a komunikovat s dodavateli a zákazníky o možnosti nebo nutnosti akutní změny platebních podmínek dohodou. Doporučení ze skupiny pro krizové řízení v oblasti interní komunikace je říkat zaměstnancům pravdu, co nejvíce vysvětlovat, komunikovat alespoň 1x týdně, ideálně včetně videovzkazů nejvyšších manažerů, zohledňovat individuální dopady a aktuální rodinnou nebo zdravotní situaci dotčených zaměstnanců a nedržet se „minimálních“ náhrad.

Další videokonference se uskuteční z důvodu pátečního svátku v úterý 5. května, tentokrát na téma Efektivní komunikace pod tlakem, aneb jak profesionálně zvládnout i obtížné situace v této době. Setkání povede Petra Strnadová, lektorka, koučka a psychoterapeutka.