Debata s občany o přínosech českého členství v Unii

15.11.2019

Cheb představoval pro konání debaty na toto téma symbolické místo. Město se nachází na pomezí historického území Čech a Německa a snoubí se v něm různé kulturní vlivy. Ač byl Cheb v různých érách střídavě městem českým a německým, vždy zůstával především městem evropským. To platí i dnes, kdy je Cheb centrem euroregionu Egrensis, rozvíjejícího česko-německou přeshraniční spolupráci a pojmenovaného podle německého označení města Cheb – Eger.

Právě společný prezident Euregia Egrensis Patrik Pizinger byl jedním z řečníků během debaty s občany. Akademickou sféru mezi panelisty zastupoval Miloš Nový, emeritní děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, jejíž detašované pracoviště v Chebu bylo dějištěm diskuze. Nejvyšší politickou úroveň mezi řečníky reprezentovala Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu. Debatu moderoval Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Bližší informace