DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – vliv moderních technologií

05.02.2020

Krajská knihovna Karlovy Vary zve odbornou veřejnost z řad pedagogů, vychovatelů, preventistů, pracovníků OSPOD, psychologů, manažerů firem a dalších  na odbornou konferenci DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – vliv moderních technologií, která se bude konat v dne 19. 3. 2020 v Krajské knihovně v K. Varech (Závodní 84) od 9 hodin.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje pana Mgr. Petra Kubise.

Odpolední část konference od 16.30 je určena především pro rodiče, seniory a další zájemce.

Hlavní témata konference:

  • Jaké jsou trendy vývoje moderních technologií (robotik, umělá inteligence, ICT aj.)
  • Kdy má technologie na náš mozek a paměť kladný a kdy už záporný vliv?
  • Jak paměť ovlivňuje lidskou inteligenci?
  • Jak může ovlivnit mozek vysoké využívání ICT u dětí od raného věku?
  • Jaký je vliv moderních technologií na poruchy pozornosti (ADD, ADHD) a poruchy učení?
  • Jak řešit závislost na moderních technologiích, sociálních sítích u dětí a mládeže, jak včas zabránit vzniku hráčství či gamblerství?
  • AVS přístroje (audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman) – představení novinek AVS přístrojů.
  • Trendy ve vzdělávání, nové platformy učení a využití moderních technologií.

Je přichystán též bohatý doprovodný program (např. testování IQ, představení přístroje na měření aktivity mozku tzv. biofeedback, prezentace psychowalkmenů a mnoho dalšího).

Na konferenci je nutné se přihlásit, vstup zdarma:

https://www.zlepsipamet.cz/konference-2020/