Dialog mezi sousedy

20.02.2019

Karlovarský kraj a Horní Franky jsou historicky propojeny i přes existenci státní hranice. Oba regiony spojuje společná dlouhá historie a pevné přátelství. Toto spojení není jen formální, ale také velmi konkrétní, např. v podobě smlouvy o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (KHK KK) a Průmyslovou a obchodní komorou pro Horní Franky v Bayreuthu (IHK Bayreuth).

V lednu 2019 se sešli zástupci obou komor k pracovnímu jednání. Hlavní jednatelka IHK Bayreuth, paní Gabriele Hohenner, a paní Sara Franke, vedoucí mezinárodního oddělení IHK Bayreuth, přivítali dne 31.1.2019 předsedu KHK KK, pana Ing. Josefa Ciglanského, ředitele úřadu KHK KK, pana Mgr. Stanislava Kříže, vedoucího sokolovské kanceláře KHK KK, pana Radka Pašavu a zakládajícího předsedu Hospodářských juniorů Karlovarského kraje, pana Ing. Petra Pultara, v prostorách IHK Bayreuth.

Byly domluveny společné aktivity pro rok 2019, zaměřené na oblasti, které jsou velmi podobné v obou regionech – podpora podnikání a navazování kooperačních vztahů mezi firmami, dopravní infrastruktura, přeshraniční spolupráce, řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly, oblast „Průmyslu 4.0“, e-mobilita a digitalizace apod.

O společné spolupráci obou hospodářských komor bude ještě v tomto roce podepsána nová smlouva.