Diskusní seminář: Duální systém vzdělávání

17.09.2020

Podstatou duálního vzdělávání je úzká spolupráce zaměstnavatelů a škol při vzdělávání žáků. Tento systém přináší do středních odborných škol více praktických hodin a umožňuje, aby se žák učil a připravoval na budoucí povolání přímo v provozu firmy, kde může po ukončení vzdělávání začít pracovat. Tento systém se úspěšně uplatňuje ve vzdělávacích soustavách Dánska, Nizozemska, Švýcarska, Německa a Rakouska, ale je zdárně realizován i v českém odborném školství.

Jak výuka s prvky duálního vzdělávání funguje v Plzeňském kraji,ve společnosti STREICHER, s.r.o.  seznámí Personální ředitelka firmy Renata Steinerová, která si připravila seminář zaměřený na koncepci duálního vzdělávání a rozhodla se podělit o své praktické zkušenosti se zaváděním prvků tohoto systému vzdělávání od “začátku do konce“.

O čem to bude:
1. Spolupráce MŠ, ZŠ, Dílničky přímo ve škole i firmě
2. Výběr studentů, nábory
3. Obory vzdělávání –potřebné pro firmu
4. Spolupráce / komunikace s rodiči
5. Nástup na praxi –co je vše potřeba
6. Legislativa
7. Smlouvy se školami
8. Lékařské prohlídky
9. Dohoda se studenty o praktickém výcviku ve firmě
10. Stipendijní program
11. Možnosti daňového zvýhodnění pro nákup strojů
12. Pedagogické minimum pro mistry odborného výcviku
13. Průběh odborné praxe, třídní knihy, odměny, vysvědčení
14. Spolupráce se školou po dobu studia
15. Závěrečné zkoušky
16. Nástup absolventů do praxe

Diskusní seminář je určen pro ředitele odborných škol, zástupce ředitele pověřené řízením odborného výcviku,vedoucí učiteleodborného výcviku,karierní poradcea zástupce výrobních společností.

Kde a kdy: 
Místo: Aula Gymnázia Sokolov a KVC
Termín: středa 6. 10. 2020 od 9h do 13h
Kontakt: Ing. Štěpánka Makoňová (stepanka.makonova@gymso.cz), tel: 777553865
Možnost přihlášení: přes Programovou nabídku na www.kvcso.cz

Akci organizuje Krajské vzdělávací centrum.