Diskusní workshop k 5. aktualizaci akčního plánu Strategie RE:START

21.04.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá diskusní workshop k 5. aktualizaci akčního plánu Strategie RE:START, který se uskuteční on-line na platformě MS TEAMS ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 13 hod.

Diskuse bude zaměřena na:
1) konkrétní podobu navržených opatření, jejich možné slučování, úpravy atp.,
2) sběr podnětů pro formulaci opatření k cílům, pro něž dosud nebylo navrženo opatření („bílá místa“).

Aktuální podobu 106 schválených opatření z předchozích akčních plánů a další informace můžete nalézt na webových stránkách: www.restartregionu.cz.

Kapacita workshopu je omezená limitem účastníků pro on-line připojení, svou účast proto, prosím, potvrďte co nejdříve, nejpozději však do 10. 5. 2022 na adresu tereza.okurkova@mmr.cz. Následně Vám na Váš e-mail zašleme link s připojením. Na uvedenou e-mailovou adresu je možné směřovat i případné dotazy či připomínky.

Na workshop se bude možné připojit od 12:45 hodin.

V souvislosti s jedním z témat uvedeného workshopu si Vás dovolujeme informovat, že v rámci zahájení přípravy 5. aktualizace akčního plánu Strategie RE:START byla otevřena možnost zapojit se do sběru podnětů pro ověření absorpční kapacity a tvorbu nových opatření.

Své náměty na konkrétní projekty můžete vložit do systému ISPZ (Informační systém projektových záměrů) na adrese www.projektovezamery.cz. V sekci Dodatečná data do kolonky Vazba na hospodářskou strategii, prosím, uveďte název RESTART.

Sběr podnětů bude touto formou probíhat do 31. 5. 2022.

Další způsob, jak předat Vaše podněty, je možnost konzultovat je s RSK působících na krajských úřadech ve Vašem regionu, případně se spojit přímo se zástupci MMR v regionálních kancelářích RESTART.