Dobrá zpráva pro kulturní a kreativní průmysl. Obor získal podporu státu

29.11.2019

Hospodářská komora vítá krok ministerstev kultury a průmyslu a obchodu podporující kulturní a kreativní průmysl v ČR. Memorandum o spolupráci mezi oběma resorty při vytváření strategie rozvoje a podpory kulturního a kreativního průmyslu, které se stávají jednou z vládních priorit, podepsali ministři Lubomír Zaorálek a Karel Havlíček. Na memorandum navazuje dnešní odborná konference Power of Culture v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu, jejímž tématem je právě budoucí propojení kulturního a kreativního průmyslu s ekonomikou.

„Jsme velmi rádi, že si vláda uvědomuje potenciál kulturního a kreativního průmyslu a chce se s partnery podílet na jeho budoucím rozvoji. Za stěžejní považujeme příslib vytvoření pracovní skupiny na pomezí obou resortů, která bude kontaktním centrem pro nás jako zástupce podnikatelů i další subjekty státní správy,“ říká předsedkyně Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory Marie Fianová.

Hospodářská komora je prostřednictvím sekce připravena podílet se na finalizaci strategie podpory kulturního a kreativního průmyslu i na důkladném zmapování tohoto oboru v České republice, který mj. vytváří významný počet pracovních pozic. V současné době generuje kreativní ekonomika nejvyšší počet pracovních míst pro občany Evropské unie ve věku 15 do 29 let.

O sekci kulturního a kreativního průmyslu

Sekce kulturního a kreativního průmyslu funguje v rámci Hospodářské komory od roku 2017. Jejími členy jsou profesní asociace reprezentující většinu subjektů na trhu. Odvětví zde zastupuje filmový průmysl (Asociace producentů v audiovizi Unie filmových distributorů), hudební průmysl (Národní federace hudebního průmyslu, IFPI), herní průmysl (Asociace českých herních vývojářů), animace (Asociace animovaného filmu), reklama a PR (Asociace komunikačních agentur, Asociace PR agentur), výzkumné agentury (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) nebo televizní vysílatelé (Asociace komerčních televizí). Mezi spolupracující subjekty patří Česká protipirátská unie, Česká fintech asociace, Unie vydavatelů nebo rádiová asociace APSV.