Dokumenty k problematice certifikace systému managementu

16.07.2018

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nabízí podnikatelům a firmám k využití dokumenty vypracované Sekcí kvality HK ČR – Odbornou sekcí Rady kvality ČR k problematice certifikace systému managementu.

„Kvalitní“ certifikát – co to vlastně znamená?
Cílem dokumentu je odpovědět Vám na otázky: „Jak můžu poznat „kvalitní“ certifikát? , Jaké náležitosti má certifikát mít? , Kde zjistím, že certifikační orgán, který ho vydal, je důvěryhodný? , Bude pro mé odběratele tento certifikát vyhovující?“ a poskytnout Vám soubor základních kroků a návod, co má certifikát obsahovat, kde získáte informace o certifikačním orgánu, který ho vydal a zda je pro jeho vydání kompetentní . To vše jsou informace, které vám mohou pomoci se vyvarovat, aby Vaši organizaci Váš odběratel vyřadil ze svých dodavatelů, protože certifikát, který mu předkládáte, nesplňuje standardní náležitosti.

Náležitosti procesu certifikace systému managementu
Cílem dokumentu je provést Vás celým procesem certifikace krok po kroku od procesu před zahájením certifikace přes samotný proces certifikace po recertifikační audit.

Dokumenty je možné stáhnout na webu Sekce kvality zde:
https://www.komora.cz/sekce/sekce-kvality/