Doporučení hejtmana Karlovarského kraje

07.01.2022

Hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek žádá zaměstnavatele o maximální využití pracovního režimu home office na pracovištích, kde to charakter práce umožňuje.

V souvislosti s blížící se vlnou nové varianty covidu omikron je jakékoliv omezení kontaktů v následujících 3 až 4 týdnech účinným nástrojem k eliminaci/zploštění této vlny.