Doprovodná podnikatelská mise ministra zahraničních věcí ČR do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny

03.06.2019

Doprovodnou podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka v termínu 10. – 11. června 2019 do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny pořádá Hospodářská komora ČR. Mise se uskuteční speciálním letadlem a kapacita míst v letadle bude omezena.

Během mise plánujeme zorganizovat podnikatelská fóra v obou zemích s B2B jednáními, separátní setkání českých firem s ministrem zahraničních věcí ČR, informační briefing se zástupci ZÚ ČR, v jednání je rovněž návštěva veletrhu ENERGA v Sarajevu a další programové položky.

Termín byl ze strany partnerů v Černé Hoře, resp. Bosně a Hercegovině potvrzen až nyní, proto dochází k oslovení českých podnikatelů s poměrně malým předstihem.

Podnikatelská mise je přednostně zaměřena na spolupráci v oblasti energetiky, infrastruktury, technologií pro životní prostředí, vodohospodářství a případně na další průmyslové obory či na služby.

Uzávěrka přihlášek: 5. 6. 2019.

Záloha na účastnický poplatek činí 1.057,- EUR (či po dohodě ekvivalent 26.950,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 961,- EUR (či po dohodě ekvivalent 24.500,- Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Bližší informace:

Bc. Monika Müllerová
Projektový manažer junior

Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 379
mullerova1@komora.cz