Doprovodná podnikatelská mise předsedy Senátu do Indonésie a na Srí Lanku (15.-22.9.2018)

20.07.2018

Hospodářská komora české republiky organizuje ve dnech 15.-22.9.2018 doprovodnou podnikatelskou misi předsedy Senátu Parlamentu ČR, J.E. p. Milana Štěcha, do Indonésie a na Srí Lanku. Mise se uskuteční speciálním letadlem a podnikatelská delegace bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Během mise se uskuteční Česko-indonéské podnikatelské fórum v Jakartě a speciálním regionu Yogyakarta, jehož populace přesahuje 4 mil., je spravován sultánem Kasultananem Ngayogyakartem Hadiningratem a je v plánu rozvoj infrastruktury tohoto regionu (modernizace a výstavba letišť, výstavba a vybavení nemocnic, atp.), další příležitosti pro české firmy skýtá sektor energetiky či např. stavebnictví. Dále se uskuteční Česko-srílanské fórum v Colombu. Program se v tuto chvíli upřesňuje.

Indonésie
– Čtvrtmiliardový velmi perspektivní trh pro české firmy.
– Indonésie patří k trojici zemí s nejvyšším hospodářským růstem na světě (po Číně a Indii), dle vyjádření prezidenta Indonéské republiky pana Joko Widodo ekonomika rostla ve 2. čtvrtletí loňského roku tempem 5,18% a ve třetím čtvrtletí tempem 5,02%.
– Obrovský potenciál pro české exportéry skýtá energetický sektor, obzvláště hydro a geotermální energetika a dále větrná a solární energetika. V příštích letech je v plánu zvýšit celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren až na trojnásobek (do roku 2025 by měl činit 5 gigawattů – pro ilustraci pětinásobek výkonu jednoho bloku Temelína). Geotermální potenciál Indonésie je stejný jako současný instalovaný výkon všech elektráren v zemi.
– Pro Indonésii je dále velmi významný těžební průmysl, neboť se v zemi nachází rozsáhlé zásoby nerostných surovin, především ropy a zemního plynu. Kromě toho jsou v Indonésii ještě významná ložiska komodit, jejichž světové ceny neustále rostou – mědi, cínu, niklu a zlata. V posledním období rovněž roste cena uhlí.
– Další příležitosti pro české firmy jsou v oblasti výstavby a modernizace letišť a dopravní infrastruktury . V Indonésii je v současné době 600 letišť a přistávacích ploch, z čehož 233 je vlastněno a provozováno státem. Většina funkčních letišť má v současné době přetíženou kapacitu o 200 až 300 %. V nejbližších 8 letech se plánuje výstavba 46 nových letišť. Rovněž se počítá s obnovou a navyšováním kapacit několika desítek letišť stávajících.
– Velký potenciál nabízí i sektor zdravotnictví. Zájem je o modernizaci nemocnic, vybavení nemocnic, zařízení, léky.
– Indonésie má obrovský problém s odpady – zájem je zejména o čističky odpadních vod, technologie na zpracování odpadů či technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací.
– Značné příležitosti skýtá i sektor obranného průmyslu – plán současné vlády navýšit postupně v nadcházejících 5 letech podíl výdajů na obranu na 1,5 % HDP. Vláda si je vědoma zhruba 10leté zaostalosti ve výzbroji indonéské armády v porovnání s nejbližšími sousedy (Malajsie a Singapur) a hodlá tento problém řešit zásadní obnovou a rozšířením armádní výzbroje a výstroje.

Srí Lanka
– Perspektivní např. oblast těžebního průmyslu.
– Značný potenciál skýtá cestovní ruch.
– Perspektivu nabízí pak sektor plastů a gumárenského průmyslu (na Srí Lance je rozvinuté pěstování kaučukovníku a zpracování kaučuku).
– Srílanská strana má zájem především o české investory a to zejména v sektorech: zdravotnictví, infrastruktura, apod.

Záloha na účastnický poplatek činí 2.500,- EUR či 63.500,- Kč, výše zálohy na účastnický poplatek pro členy HK ČR tedy činí 2.250,-EUR resp. 57.150,- Kč.

Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování po dobu mise, transfery, podíl na pronájmech prostor, podíl na cateringu, podíl na poplatku zahraničním organizátorům mise, poplatek za služby pracovníků HK ČR a vízové poplatky.

Uzávěrka přihlášek:  30.7.2018.

Bližší informace:

Bc. Kristýna Leinerová
Projektová manažerka, Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 354
leinerova@komora.cz