Dotace EU a Cost-benefit analýza – seminář pro žadatele a příjemce

08.04.2021

Chcete získat informace jak správně postupovat při zpracování Cost-benefit analýzy projektu spolufinancovaného z fondů EU? Seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů.

Termín konání: 29. dubna 2021 09:00 – 16:00

Seminář proběhne on-line prostřednictvím MS Teams. Registrace nejpozději do 26. dubna 2021 na: www.dotaceEU.cz/seminare