Dotační novinky (říjen 2023)

30.10.2023

Prodloužení příjmu žádostí ve Speciální výzvě Aplikace

– nyní je možné podat svou žádost do 31. ledna 2024 do 10 hodin.

– oproti původnímu termínu tedy máte o tři měsíce navíc podpořit například náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV, osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo náklady na materiál a komponenty, a další způsobilé výdaje projektu.

– mohou žádat podniky všech velikostí, od malého přes střední až po velký.

 

Prodloužení příjmu žádostí ve výzvě Digitální podnik-Virtuální podnik

– nyní můžete podávat žádost do 29. března 2024 do 10 hodin.

– podporu lze získat na digitální transformaci firmy, logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie, na vnitropodnikovou konektivitu, kybernetickou bezpečnost, školení a certifikaci v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov, BIM a CDE systémy, vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

– pro malé a střední podniky, až 40 % ZV.

 

Vyhlášení výzvy Digitální podnik-Technologie 4.0

Minulý týden byla vyhlášena nová výzva „Digitální podnik-Technologie 4.0“ na podporu pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

– určeno pro malé a střední podniky, místo realizace musí být mimo hl. m. Prahu.

– míra podpory se liší dle regionální mapy a velikosti podniku, může dosáhnout až 60 % a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč.

Pozor! Není uvedena minimální a maximální výše dotace, ale ZV, z nich se následně podle velikosti podniku a místa realizace počítá výše dotace.

– na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

– způsobilými výdaji jsou dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a služby.

– jeden žadatel v tomto případě může mít pouze jednu aktivní žádost.

– příjem žádostí odstartuje 22. listopadu 2023 v 10 hodin a skončí 15. února 2024, typ výzvy je kolový, takže bude velmi záležet na kvalitě upracování žádosti o dotaci.

 

V případě potřeby bližších informací neváhejte kontaktovat Komoru dotačních poradců e-mailem (mackova.hrochova@dotacnikomora.cz) nebo telefonicky (+420 774 874 603).