Dotační výzva Vzdělávání ve firmách

18.03.2024

V rámci výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace je podporováno profesní vzdělávání zaměstnanců ve firmách.

Podporované aktivity:

Hlavní aktivita
• zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví, např. technické a další odborné vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a IT dovedností, jazykové vzdělávání apod.

Doplňková aktivita (max. 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu)
• drobné investice: pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (určeno pouze pro malé a střední podniky)
• pomoc pracovníkům s oddlužováním

Alokace: 60 mil. Kč
Termíny výzvy: Příjem žádostí probíhá od 29. 9. 2023 do 31. 12. 2024
Min. výše podpory: 850 tis. Kč
Max. výše podpory: 2 mil. eur

Více informací naleznete zde.