Dotazník: Adaptačně integrační kurzy pro zahraniční zaměstnance

10.01.2022

Zákon o pobytu cizinců stanovuje od 1.1.2021  povinnost každému cizinci, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu (Zaměstnanecká karta) absolvovat adaptačně integrační kurz (dále jen AIK), a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

AIK je čtyřhodinový kurz, v rámci kterého jsou cizinci seznamováni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území ČR, se základními hodnotami ČR, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v ČR převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujícím cizincům bezplatné poradenství.

Zodpovědnost za splnění povinnosti absolvovat AIK je na každém cizinci, ovšem jejich zaměstnavatelé mohou napomoci ke splnění této povinnosti, a to právě spoluprací s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.

Bližší informace zde: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zahájila jednání s Centrem pro podporu integrace cizinců o spolupráci na realizaci AIK v sídle komory na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat – v rámci mapování zájmu ze strany firem, zaměstnávajících cizince ze 3. zemí – o zodpovězení několika jednoduchých otázek v tomto dotazníku.