Dotazník k rozvoji služeb v Karlovarském kraji

19.04.2022

Vážení členové,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku pro studentku VŠE v Praze, která je původem z Chebu a plánuje se sem po studiích vrátit:

Jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze původem z Chebu s úmyslem se do Karlovarského kraje po studiích vrátit a provádím pro svoji semestrální práci průzkum o možnostech dalšího rozvoje služeb v tomto kraji. Cílem mé práce je pomocí dotazníku zmapovat potenciální poptávku po specifických službách mezi podnikateli Karlovarského kraje podnikajících v různých oborech. Prosím Vás o vyplnění dotazníku, nezabere Vám více jak 3 minuty.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Michaela Hošková, studentka FIS VŠE v Praze

Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/r/g6MauWA7jK

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem

Ing. Lenka Mansfeldová
ředitelka