Dotazník: Zájem o zahraniční pracovníky

24.11.2020

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje se obrací na své členy s žádostí o zodpovězení krátkého dotazníku, který se týká potřeby a zájmu o zajištění zahraničních pracovníků.

Uzávěrka pro vyplnění dotazníku je 2. 12. 2020.

Online dotazník zde