Dotazník: Zapojení podpory výzkumu, vývoje a inovací do programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

22.07.2019

V následujícím programovém období 2021-2027 je v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko zvažováno vytvoření prioritní osy na podporu posílení přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Podporována by byla spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem nebo s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje. Podpora by mohla směřovat na:

  • přeshraniční spolupráci v projektech zaměřených na výzkum, vývoj a inovace, vč. transferu know-how,
  • rozvoj regionálních kompetenčních center,
  • posilování malých a středních podniků v klastrech a sítích,
  • posílení společných kapacit výzkumu,
  • společné využití výzkumných a inovačních kapacit,
  • podpora přeshraničních výzkumných záměrů,
  • pořízení infrastruktury ve formě nástrojů a přístrojů jako předpoklad pro realizaci budoucích kooperací,
  • výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a vývoje.

V souvislosti s přípravou dotačního programu bychom Vás rádi požádali o zapojení se do velmi stručného dotazníkového šetření, jehož cílem je zjistit potenciální zájem o projekty podporující přeshraniční spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dotazník prosím vyplňte do 14. 8. 2019.