Exportér roku – výzva k přihlášení do soutěže

11.10.2022

Hospodářská komora ČR ve spolupráci se Středním podnikatelským stavem letos pořádá již 28. ročník tradiční soutěže Exportér roku.

I přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci, covidovou pandemií počínaje, konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí konče, tradice soutěže nadále pokračuje. Hodnoceny budou jako vždy výsledky za rok předcházející, tedy za rok 2021. Exportér roku je unikátní příležitostí, jak mezioborově porovnat výkonnost podniků či firem a poměřit se s těmi nejlepšími.

V jakých kategoriích se bude soutěžit?

 • Pro exportéry s objemem exportu větším než 500 mil. Kč ročně:
  • Exportér roku s největším nárůstem v období 2020 – 2021 (hodnotícím kritériem je výše procentního nárůstu tohoto objemu v uvedeném období).
  • Exportér roku s největším objemem v roce 2021.
 • Pro exportéry s objemem exportu 100 – 500 mil. Kč ročně:
  • Střední exportér roku s největším nárůstem exportu v období 2020 – 2021 (hodnotícím kritériem je výše procentního nárůstu tohoto objemu v uvedeném období)
 • A dále jsou vyhlášeny následující kategorie:
  • Zvláštní cena – exportér s největším počtem exportních destinací

(s objemem exportu větším než 100 mil. Kč ročně)

  • Nejlepší exportéři dle hodnocení Dun & Bradstreet

(s objemem exportu větším než 500 mil. Kč ročně)

  • Nejlepší exportní transakce podpořená státem – cena ČEB a EGAP

(s objemem exportu větším než 100 mil. Kč ročně)

  • Nejvstřícnější úředník státní správy
  • Nejvěrnější účastník podnikatelských misí

Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni v průběhu slavnostního večera za účasti nejvýznamnějších osobností hospodářského a politického života v polovině prosince tohoto roku. Pozvánka na slavnostní večer bude všem přihlášeným účastníkům soutěže zaslána.

Další informace o soutěži Exportér roku 2022 naleznete na www.exporterroku.com. V případě dotazů se obraťte na e-mail: info@strednistav.cz.

Vyplněné přihlášky se posílají na e-mail info@strednistav.cz do 31. 10. 2022.

Účast v soutěži není podmíněna žádnými finančními závazky vůči pořadatelům.