Funkční e-neschopenka by se mohla stát užitečným doplňkovým kontrolním nástrojem, omezujícím zneužívání nemocenské

06.06.2018

Vláda se na svém zítřejším jednání chystá odložit zavedení e-neschopenek o dva roky na rok 2021. Nový harmonogram zavedení elektronické neschopenky Hospodářská komora shledává jako přesvědčivý.

E-neschopenka by tak mohla ještě více zefektivnit institut karenční lhůty, jejíž zavedení před léty podstatně omezilo zneužívání systému nemocenského pojištění.

Hospodářská komora ČR však s politováním sleduje úvahy některých politických představitelů o zrušení karenční lhůty a po analýze tří variant možného zrušení karenční doby, které projednala 9. května tripartita, nadále trvá na zachování tohoto nástroje. Ten stát zavedl právě proto, aby snížil fiktivní nemocnost zaměstnanců. Karenční lhůta prokazatelně splnila a plní svůj účel, přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců ve vztahu ke krátkodobým pracovním neschopnostem, zmenšuje prostor pro fiktivní nemocnost, a zabraňuje tak zneužívání systému při čerpání nemocenské.

Pokud by však v rozporu s logikou, potvrzovanou tuzemskou i zahraniční praxí, politici nakonec přece jen prosadí zrušení karenční lhůty, musí mu předcházet odzkoušený funkční provoz e-neschopenky. Bez tohoto kontrolního nástroje by totiž zrušení karenční lhůty bylo mimo veškerou racionalitu.

Poslanci budou o zachování či zrušení karenční doby jednat 20. června v Hospodářském výboru.