HK ČR: Aktuální návrh eNeschopenek z pera MPSV je nesystémový polotovar

18.02.2019

Když vláda prosadila zrušení karenční doby, přislíbila tento sporný krok zaměstnavatelům kompenzovat souběžně provozovaným kvalitním a plnohodnotně fungujícím systémem eNeschopenek. Aktuální návrh ministerstva práce a sociálních věcí nicméně trpí naprosto zásadními nedostatky. Materiál neprošel řádným legislativním procesem, v němž by Hospodářská komora i další dotčené skupiny mohly vznést své oprávněné výhrady. Navrhovaná účinnost zákona od 1. července letošního roku je navíc nereálná, neboť zatím neproběhla ani testovací fáze.

Návrh zákona o nemocenském pojištění v současné verzi počítá například s osmidenní lhůtou pro vyřízení žádosti zaměstnavatelů o sdělení údajů o dočasné pracovní neschopnosti jejich pracovníků. „To považujeme za naprosto neakceptovatelné. Zaměstnavatelé by přístup k informaci měli mít automatický a online, nikoli na vyžádání a k tomu se značným zpožděním. Digitalizace má procesy zjednodušovat a zrychlovat, v tomto případě je tomu však přesně naopak,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Povinnost používat současnou variantu eNeschopenky, kterou nyní využívá cca 1040 lékařů v České republice, znamená pouze zasílání dat vzniku a ukončení pracovní neschopnosti na portál České správy sociálního zabezpečení. Zbývající části pracovní neschopenky zůstávají v papírové podobě, což jen dále administrativně zatíží praktické lékaře a pro firmy nepřináší žádnou přidanou hodnotu. „Návrh tak vlastně jen vytváří iluzi slíbené kompenzace, jeho využitelnost pro zaměstnavatele je nicotná,“ dodává Dlouhý.

V situaci, kdy přetrvávají zásadní výhrady praktických lékařů k smysluplnosti aktuálního pojetí eNeschopenky, zcela nekoordinovaného s postupem elektronizace připravovaným rezortem zdravotnictví, proto Hospodářská komora vyzývá MPSV, aby aktuální návrh eNeschopenky stáhlo z projednávání v parlamentu a dopracovalo jej. MPSV by mělo navázat na původní projekt eNeschopenky z října 2017, kdy již bylo vytvořeno funkční a uživatelsky jednoduché prostředí eNeschopenky, které by přineslo skutečný užitek zaměstnavatelům a bylo uživatelsky přijatelné i pro lékaře.