HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (16. 9. 2022)

16.09.2022

Vážení kolegové,

obracím se na Vás s dalším sdělením k aktuální energetické situaci, tentokrát s informacemi o závěrech pondělního a středečního jednání vlády. I když se některé parametry konkrétních opatření budou teprve objasňovat, a na celkové hodnocení je tedy velmi brzy, věřím, že konečně můžeme hovořit o významnější pomoci velké části našich podnikatelů překonat dnešní energetickou krizi.

POMOC PRO DOMÁCNOSTI A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY PŘIPOJENÉ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Pro úplnost nejprve opatření pro domácnosti. Bude zastropována cena elektřiny pro 100% spotřeby domácností na úrovni 5 Kč za kWh bez DPH. Spolu s DPH, s poplatky za distribuci a podle jednotlivých tarifů se bude konečná cena pohybovat mezi 7 Kč až 9,50 Kč za kWh. Platnost tohoto opatření je od 1.1.2023, nicméně již před koncem letošního roku budou mít dodavatelé povinnost upravit zálohy.

U plynu je cena zastropována na hodnotě 2,50 Kč za kWh bez DPH, přičemž pro plyn platí i ostatní skutečnosti, které uvádíme u elektřiny.

Pro podnikatele připojené na nízkém napětí platí stejné zastropování ceny, tedy 5 Kč, resp. 7 Kč až 9,50 Kč za kWh, za stejných dalších podmínek, s jednou významnou výjimkou. Zastropování bude možné pouze do výše 80 % maximální roční spotřeby příslušného podniku v posledních 5 letech. V pondělním rozhodnutí vlády se o této omezující podmínce nehovořilo, ve středečním rozhodnutí však vláda musela respektovat rozhodnutí Evropské komise, které bylo zveřejněno v úterý. Komisní rozhodnutí odráží tlak na obecné úspory ve spotřebě elektrické energie.

Podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu na nákup elektřiny v příštím roce za ceny vyšší než je zastropování, budou platit pouze zastropovaný limit. Podnikatelům, kteří nemají zatím uzavřenou žádnou smlouvu, bude DPI (dodavatel poslední instance) povinen nabídnout smlouvu na odběr opět za zastropovanou cenu.

Zastropování cen elektřiny se týká všech subjektů připojených na hladinu nízkého napětí, u plynu zákazníků s ročním odběrem do 630 MWh (výjimkou budou teplárny využívající plyn pro výrobu tepla, jichž se bude strop rovněž týkat, aby vysokou cenu energetického vstupu nemusely přenášet do ceny vyrobeného tepla).

Možnost zastropování je obsahem novely energetického zákona, která v nejbližších dnech projde urychleným legislativním procesem. Konkrétní stropy pak budou uvedeny v navazujícím  nařízení vlády.

POMOC PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY PŘIPOJENÉ NA HLADINĚ VYSOKÉHO A VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Především, vláda ve středu dále rozhodla (rovněž na základě úterního rozhodnutí Evropské komise), že bude uzákoněna také možnost zastropování cen elektrické energie pro malé a střední podniky (SME), připojené na hladinu vysokého či velmi vysokého napětí. V souladu s pravidly OECD jsou SME definovány buď jako podniky s méně než 250 zaměstnanci nebo s ročním obratem méně než 50 mil. Euro (stačí splnit jedno kritérium). Přesná výše zastropování nebyla dosud oznámena, podle našich informací by se však částka v prováděcím nařízení vlády neměla příliš lišit od stropu 5 Kč za kWh bez DPH a dalších poplatků tak, jak to bude u maloodběru. I v tomto případě to bude omezeno na 80 % nejvyšší roční spotřeby za uplynulých 5 let.

Hospodářská komora spolu s partnery v těchto hodinách zahajuje jednání o vytvoření právního rámce, který by vládě umožnil zastropování cen elektřiny a plynu též pro tzv. velkoodběratele. Tato pomoc je vázaná na schválení návrhu evropského nařízení o krizových opatřeních pro snížení vysokých cen energií, o kterém by se mělo jednat na dalším jednání Energetické rady EU dne 30. září, když později všechna opatření musí být notifikována Evropskou komisí i pro rok 2023. Budeme vás samozřejmě o dalším vývoji okamžitě informovat.

DOTAČNÍ PROGRAM NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU

Vláda rovněž schválila dotační program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Tento dotační program vychází z dočasného krizového rámce Evropské komise, po čemž jsme již několik měsíců volali, a vláda tedy konečně dala na doporučení Hospodářské komory. V tomto smyslu doplňuji, že Dočasný krizový rámec je platný zatím do konce roku 2022. Proto nepolevujeme v tlaku na vládu, aby byl dočasný krizový rámec upraven, dopracován a schválen v rámci českého předsednictví také pro rok 2023 a Česká republika ho tak mohla využít i roce následujícím. Bude to však opět rozhodnutí Evropské komise.

Dotační program s alokací pro letošní rok až 30 miliard korun má pomoci podnikům s vyšším odběrem ze sektoru zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání a zpracovatelského průmyslu, a to od 1. listopadu. O pomoc budou firmy moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, u nichž náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty vlastní produkce. Podle tohoto klíče pak bude činit nárok ve výši 200 milionů korun pro ty energeticky náročné, a až 45 milionů korun pro ostatní.

Žadatelé z energeticky náročných odvětví budou muset doložit, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů energeticky náročných odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů. Firmy z ostatních odvětví budou moci čerpat 30 procent způsobilých nákladů bez ohledu na hospodářské výsledky. Možnost efektivně čerpat dotaci se ale bude obecně týkat podniků jen v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny podrobnosti a požadavky na žadatele. Výzva by podle plánu MPO měla být zveřejněna do konce října, žádosti by se měly podávat od 1. listopadu, dotace by tak mohly být vypláceny již na podzim. Chci všechny ubezpečit, že budeme tlačit na co nejrychlejší administrování a vyplácení dotací.

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ DOTACE

Živnostníci a malé firmy mohou rovněž využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Dotace lze čerpat na komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání, zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů nebo instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do konce listopadu tak mohou například žádat o dotaci z výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Dále mohou do 1. února 2024 žádat o podporu na výstavbu větrných elektráren, podrobnosti jsou ZDE. Doporučuji pro zvolení správné výzvy a pro přípravu žádosti o dotaci využít bezplatné energetické poradenství v rámci Sítě energetických poraden EKIS.

PRODLOUŽENÍ SNÍŽENÍ SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ NA NAFTU

Protože vím, že řadu z Vás trápí také vysoké ceny motorové nafty, která je kvůli své strategické důležitosti v současné době průměrně o 5,50 Kč na litr vyšší než cena benzínu, doplňuji výše uvedené informace také o zprávu, že vláda včera schválila návrh novely zákona o spotřebních daních, kterou chce prodloužit letní snížení sazby spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr i po 30. září, a to až do konce roku 2023. Na konci září tak nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, čímž se zmenší tlak na další nárůst nákladů domácností i podnikatelů, neboť náklady na dopravu vstupují do většiny sektorů ekonomiky.

STANOVISKA A UŽITEČNÉ INFORMACE ZE STRANY HK ČR

Pozici a stanoviska Hospodářské komory ČR k řešení současné energetické krize jsem shrnul také v rámci včerejšího zpravodajského vysílání ČT 24. Videozáznam naleznete ZDE (v čase 1:13:25 – 1:23:47). Novinky a užitečné informace můžete průběžně sledovat na komorovém webu ZDE.

Shrnu-li, tak podle dnes platných dohod bude mít zastropované ceny elektřiny a plynu drtivá většina SME do 250 zaměstnanců a/nebo s obratem menším než 50 mil. Euro. Plně si uvědomuji, že i konečná výše zastropované ceny je velmi vysoká, podle odhadů lze říci, že odpovídá ceně silové elektřiny na evropském trhu kolem 140 Euro za MWh, je to však posun oproti absurdním cenám, které jsme na tomto trhu pozorovali ještě v nedávné minulosti. Plně si rovněž uvědomuji, že opatření měla být přijata mnohem dříve, stejně jako to, že se zajisté najdou podniky a sektory, pro které nebude jednoduché rozklíčovat, na kterou pomoc a jakým způsobem dosáhnou. I proto v dalších jednáních s vládou nepolevujeme a budeme podrobně sledovat legislativní proces přijímaných opatření. Na závěr bych na Vás rád apeloval, že je třeba napříč celou ekonomikou hledat a aplikovat úsporná opatření. Jen díky nim budeme moci zvládnout celou topnou sezónu a současně nezvyšovat tlak na již tak příliš napjatý státní rozpočet.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR