HK ČR: Bez cizinců se české zdravotnictví a sociální péče nobejde

31.01.2020

Pokud český stát nepodpoří a nezefektivní příjem zahraničních pracovníků, riskuje v dalších letech významné omezení dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče. Shodli se na tom účastníci diskuzní platformy Hospodářské komory s názvem „Jak efektivně řešit nedostatek nelékařského personálu v ČR“. Klíčové je podle diskutujících připravovat a vzdělávat pracovníky pro zaměstnání v ČR přímo v zemi původu.

České republice v současnosti podle statistik ministerstva zdravotnictví chybí zhruba 3 až 5 tisíc zaměstnanců v nelékařských profesích, tedy zdravotních sester, pečovatelů, sanitářů nebo pracovníků v sociálních službách. „Do budoucna se bude problém dále prohlubovat, pokud nezačneme situaci akutně řešit. Populace v ČR stárne a poptávka po zdravotní péči nebo umístění do ústavů sociální péče bude neustále růst,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

Současný vládní Program kvalifikovaný zaměstnanec zatím prevážně využívají průmyslové podniky a firmy zaměřené na služby. Zdravotnictví a sociální zařízení zatím vzhledem k nejednoznačné metodice stála stranou a cizince do těchto odvětví pro ně bylo složité získávat. „Klíčovým výsledkem dnešního jednání je shoda na jasné a pevné metodice mezi všemi zúčastněnými, což otevře dveře právě cizincům se zájmem o práci ve zdravotních nebo sociálních službách,“ vysvětluje viceprezidentka Bartoňová Pálková.

Podle diskutujících by měl stát finančně podpořit zaměstnávání potenciálních pracovníků přímo v zemích jejich původu, aby veškeré náklady neležely jen na bedrech zaměstnavatelů. A to např. prostřednictvím jazykových nebo adaptačních kurzů, aby odpadl problém jazykové bariéry a cizinci mohli bez zbytečného odkladu nastoupit do zaměstnání.

Nedostatek personálu je celoevropským problémem, se kterým se potýká většina států EU. „Řešení musí přijít rychle, aby nás v náboru cizinců nepředběhly např. sousední Německo nebo Rakousko. Konkurenční boj bude sílit a my musíme ukázat, že zaměstnání v ČR je perspektivní a bez zbytečné administrativy,“ dodává Bartoňová Pálková.

První diskuzní platformy se vedle Hospodářské komory zúčastnili reprezentanti ministerstva zdravotnictví, resortu vnitra, Poslanecké sněmovny nebo akademické sféry. Do panelové diskuze se dále zapojila šedesátka přítomnýh podnikatelů, zástupců nemocnic nebo zařízení socální péče.