Hospodářská komora: Česká republika bude potřebovat nové elektrárny

13.04.2023

Poptávka po energiích bude v České republice stoupat, okolo roku 2030 ale dojde k odstavení uhelných elektráren a po roce 2030 i k ukončení některých plynových a také obnovitelných zdrojů energií. Aby si země zachovala svou energetickou soběstačnost, bude muset na svém území zvýšit svůj disponibilní výkon. To bude možné jen tehdy, pokud postaví nové zdroje elektrické energie. Upozorňuje na to Hospodářská komora.

Hospodářská komora proto doporučuje státu, aby zvýšil atraktivitu investičního prostředí v energetice a příbuzných sektorech. To by vedlo k zajištění dostatečné domácí instalované kapacity, a tedy i ke stabilizaci dodávek energie za konkurenceschopné ceny. Nedostatek nových zdrojů elektřiny podle Hospodářské komory už po roce 2030 ohrozí energetickou bezpečnost České republiky.

Stát by podle Hospodářské komory měl usilovat o to, aby ceny elektřiny byly podobné cenám v okolních zemích, ideálně aby byla elektřina levnější než za hranicemi.

Podle Hospodářské komory by stát měl ve své chystané energetické koncepci stanovit i strategii, jakým způsobem bude zajištěn zemní plyn, vodík a celková elektrifikace českého hospodářství, včetně zajištění tepla. Státní energetická koncepce podle podnikatelů musí současně být dostatečně flexibilní kvůli technickému a technologickému pokroku v energetice.

Hospodářská komora označuje za důležité, aby nová energetická koncepce České republiky obsahovala i aplikační strategii, což si vyžádá mezirezortní propojení, znalost technických a technologických trendů i EU legislativy napříč sektory. Vláda musí zajistit naplnění energetické koncepce, a pokud k ní nemá potřebné nástroje ve smyslu dostatku výroben a výrobních podniků, měla by učinit kroky, kterými si je opatří. Ke správnému nastavení aplikační strategie a do přípravy Státní energetické koncepce a jejích aktualizací Hospodářská komora proto doporučuje zapojit vedle státních institucí také odborné kapacity, zástupce energetického sektoru a zástupce odběratelů energií.

Státu také doporučuje, aby nově stanovil i harmonogram, podle něhož se energetická koncepce bude periodicky aktualizovat. Současná verze z roku 2015 je zastaralá, a přitom dnešní realitu nereflektuje prakticky vůbec v ničem. Podle Hospodářské komory by aktualizace měly probíhat v návaznosti na další strategické dokumenty, jako jsou Národní klimaticko-energetický plán (NKEP), Politika ochrany klimatu (POK) a hodnocení zdrojové přiměřenosti ČEPS a ENTSOE o bezpečnosti dodávky.