Hospodářská komora požádala Ministerstvo zemědělství, aby zákon o významné tržní síle stáhlo a vypracovalo jeho nové znění

30.10.2019

Ministerstvo zemědělství při přípravě novely zákona o významné tržní síle nevyhodnotilo dopady nové regulace na podnikatele a domácnosti. Přitom nejenže bude nové právní úpravě podléhat nový okruh podnikatelů, budou se muset také upravit miliony odběratelsko-dodavatelských smluv. Vznik novely navíc doprovází nestandardní průběh – do meziresortního připomínkového řízení se totiž dostal paralelní návrh zákona neprojednaný se svazy a spolugestorem novely, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu proto v meziresortu požádaly Ministerstvo zemědělství, aby novelu stáhlo a vypracovalo její nové znění. Zároveň ministerstvu nabídly odborné zázemí pro nový návrh. 

 „Když předkladatel nezpracoval hodnocení dopadů regulace (RIA), nebude schopen v dalším legislativním procesu obhájit své návrhy a vůbec vysvětlit přínos tak výrazného navýšení administrativní zátěže a nákladů na straně podnikatelů, které se principiálně přenesou i na české domácnosti. Přitom jen sjednání milionů nových smluv mezi dodavateli a odběrateli si vyžádá stamilionové náklady, další náklady kvůli nové agendě vzrostou také u českých úřadů,“ poukázal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na jeden z mnoha důvodů, proč Hospodářská komora po analýze novely doporučila její přepracování.

Také podle Svazu obchodu a cestovního ruchu návrh netransponuje hlavní body evropské směrnice a bude v rozporu s evropským právem. „Zatímco smyslem evropské směrnice je vyrovnat nerovnováhy ve vyjednávací síle slabších v celém zemědělsko-potravinářském řetězci, a tím i spotřebitelů, podle české podoby zákona by byl jen odběratel způsobilý ke zneužití významné tržní síly, nikoli dodavatel,“ upozorňuje prezident svazu Tomáš Prouza, podle něhož Ministerstvo zemědělství opomíjí ochranu malých zemědělců před tržní silou výrobců potravin, čímž rezignuje na ochranu nejslabšího článku celého zemědělsko-potravinářského řetězce.

Nechceme jen kritizovat něčí práci, ale také přiložit ruku k dílu. Sdružujeme potravinářské firmy i obchodníky, proto Ministerstvu zemědělství nabízíme podporu v úpravě znění zákona,“ dodal Dlouhý s tím, že ke kulatému stolu na půdu Hospodářské komory je připraven pozvat kromě Svazu českých a moravských spotřebních družstev, Českého svazu pivovarů a sladoven všechny další strany, kterých se regulace bude týkat.