Hospodářská komora udělila Merkurovy medaile, zlatou medaili obdržel in memoriam i František Štěpánek

05.01.2021

Hospodářská komora udělila Merkurovy medaile, kterými každoročně oceňuje významné osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj podnikání a řemesel, nebo šíření dobrého jména Hospodářské komory. Oceňování za rok 2020 proběhlo vzhledem k proticovidovým opatřením až koncem roku v prostorách pražského Florentina, kde oceněným Merkurovy medaile předal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Celkem komora udělila 6 bronzových, 3 stříbrné a 10 zlatých medailí za celou Českou republiku. Mezi oceněnými zlatou medailí byl i František Štěpánek (in memoriam), navržený Krajskou hospodářskou komorou KK a společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Za pana Štěpánka cenu převzali jeho dcera a syn.

František Štěpánek byl představitelem největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji. Osobně byl významnou osobností podnikatelského prostředí. Zasloužil se o rozvoj Sokolovska a dění v tomto regionu dlouhodobě příznivě ovlivňoval. Jeho snaha o rozvoj regionu především do oblasti s vyšší technologickou přidanou hodnotou vyústila například v zahájení výstavby zkušebního polygonu BMW, který do regionu přinese jak pracovní místa, tak know-how. Za zmínku stojí i jeho výrazná snaha a přispění k rozvoji zdravotnictví, sportu i spolupráce firmy pod jeho vedením se školami v regionu. Ještě jednou a upřímně, děkujeme za vše.