Hospodářský dialog na téma Energetika

30.10.2023

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, IHK Regensburg a IHK für Oberfranken Bayreuth zvou podnikatele a zástupce firem na HOSPODÁŘSKÝ DIALOG NA TÉMA ENERGETIKA.

Termín konání: čtvrtek 16.11.2023, 14:00 – 17:00 hodin

Místo konání: Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge Jean-Paul-Straβe 9, 95632 Wunsiedel

Tlumočení je zajištěno.

Transformace energetických systémů je v centru pozornosti politik EU i jednotlivých států nejen od krize dodávek v důsledku války na Ukrajině. Proces dekarbonizace a energetického zajištění probíhá v jednotlivých státech EU, včetně České republiky a Spolkové republiky Německo, velmi odlišně. Německo postupně ukončilo využívání jaderné energie a prosazuje masivní rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Česko naproti tomu sází na energetický mix, který mimo jiné počítá s větším rozšířením jaderných kapacit, ale chce také využívat jako zdroje energie vítr a slunce. Oběma přístupům je společná vysoká technická náročnost, která se projevuje mimo jiné v rozšiřování rozvodné sítě. Stejně tak jsou aktérům na obou stranách hranice známy překážky v úřední schvalovací praxi.

Tímto formátem chtějí organizátoři akce nabídnout platformu, kde si společnosti a odborníci mohou vyměnit názory na současný stav a společně diskutovat o tom, jaké výzvy existují v oblasti transformace energetických systémů na obou stranách hranice.

Lhůta pro přihlášení je nejpozději do 8.11.2023.

Součástí programu je návštěva energetického parku na výrobu vodíku ve Wunsiedelu.

Pozvánka s přihláškou a programem zde