German Czech Economic Forum (GCEF)

20.09.2022

Hospodářsky orientovaná konference v rámci českého předsednictví v Radě EU pod názvem German Czech Economic Forum (GCEF) „efficient and resilient“ – Driving Tomorrow’s Industry se bude konat v pondělí 17. 10. 2022 v Cubex Centru Praha. Tematicky se zaměří na energetiku, nákup a dodavatelské řetězce, digitalizaci a inovace, bezpečnost a financování. Členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje mají možnost se akce zúčastnit s 25% slevou.

Energetická krize, pandemie, válka ukázaly, že efektivita a strategická odolnost jsou pro společnosti samotné a pro mezinárodní ekonomické vztahy klíčové – je nezbytné odolávat vnějším šokům, stabilizovat kritické funkce a zajistit budoucí růst.

Na GCEF budou aktéři z prostředí německo-českého hospodářství, politiky, výzkumu a vývoje prezentovat řešení a diskutovat o strategiích pro úspěšnou adaptaci v době krize a o příležitostech pro udržitelnou transformaci průmyslu. To vše formou panelových diskuzí, workshopů, kulatých stolů aj.

Vzhledem k zájmu byla navýšena kapacita prostor. Organizátor informuje o snížené ceně vstupenek. Pro získání slevy je nutné uplatnit stejný slevový kód: uy931BP (při nákupu vstupenek klikněte na tlačítko GCEF Partners)

Ceny se vyvíjejí následovně:
4. 10. 2022 – 9. 10. 2022 – 1 500 Kč + DPH (za vstupenku)
10. 10. 2022 – 14. 10. 2022 – 2 700 Kč + DPH (za vstupenku)

Objednávka vstupenek na akci zde

Kód pro slevu 25 %: uy931BP

Více informací o akci najdete na webu https://www.gcef.eu/.