I s dětmi se dá pracovat

29.03.2019

Projekt „S dětmi znovu do práce“ financovaný z Evropského sociálního fondu je určen osobám pečujícím o děti do 15 let, které se chtějí uplatnit na trhu práce a zároveň chtějí mít možnost věnovat se při práci rodině. Hlavním cílem projektu je totiž soulad rodinného a pracovního života.

Využít výhod projektu mohou rodiče (ženy i muži):

• na mateřské či rodičovské dovolené připravující se na návrat do práce,
• rodiče, kteří již pracují, ale nejsou se svým stávajícím pracovním místem vzhledem k rodinnému životu spokojeni (pracovní doba, náplň práce, finanční ohodnocení atd.) a chtějí své postavení buď zlepšit nebo chtějí celkově práci změnit,
• vedení na úřadu práce.

Výstupem projektu jsou proto pracovní úvazky, které umožňují rodičům vykonávat svou práci bez nutnosti velkého omezení rodičovských radostí a povinností (částečné, flexibilní úvazky, práce na DPP/DPČ, založení vlastní živnosti), a dokázat tak, že i s dětmi se dá pracovat.

V rámci projektu nabízíme množství aktivit, které mají vést ke zvýšení konkurenceschopnosti zapojených osob:

• motivační kurz jako odrazový můstek (např. po dlouhé pracovní odmlce),
• bilanční diagnostika při nejasnostech s výběrem budoucího pracovního zaměření,
• jazykové kurzy ve skupinové i individuální podobě,
• rekvalifikační a vzdělávací kurzy,
• kurzy práce na PC,
• přípravný kurz pro získání řidičského oprávnění,
• konzultace s osobním poradcem a poradcem stylu a vizáže,
• zprostředkování zaměstnání.

Všechny aktivity jsou hrazeny z dotace a jsou tedy poskytovány bezplatně. Jedinou podmínkou projektu pro účastníky je absolvování min. 40 hodin v jakékoli z uvedených aktivit.

Výhody projektu pro firmy:

Pokud jako firma sháníte zaměstnance na částečné či flexibilní úvazky a měly byste zájem ušetřit na mzdových nákladech až 108000 Kč, neváhejte nás kontaktovat. V rámci projektu nabízíme 8 dotovaných pracovních míst a s radostí vám doporučíme vhodné kandidáty z řad absolventů projektu.

V současné době je do projektu zapojeno 27 rodičů, aktivity budou probíhat až do května 2020.

V případě vašeho zájmu o více informací k projektu S dětmi znovu do práce kontaktujte:

Ing. Miroslava Tlučhořová
tel.: 604488470
email: tluchorova@khkkk.cz