Informace z API, MPO, MMR a MŠMT

17.09.2018

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se 4.10.2018 uskuteční seminář API „Nové výzvy v OPPIK – Příležitost pro rozvoj vašeho podnikání“.  Vstup na seminář je zdarma po předchozí registraci. Po ukončení semináře budou mít účastníci také možnost konzultace s vystupujícími. Pozvánka (PDF)Program (PDF).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a regionálními partnery připravilo pro malé a střední firmy sérii půldenních seminářů s názvem „Ochrana osobních údajů ve firmách v době účinnosti GDPR“. V programu seminářů kvalifikovaní lektoři seznámí účastníky s hlavními problémy a otázkami, s nimiž se české firmy v souvislosti s GDPR setkávají, vysvětlí praktické postupy při případné kontrole ÚOOÚ a na místě účastníkům přímo zodpoví i řadu dalších souvisejících otázek. Semináře se uskuteční v průběhu měsíce září a října 2018 postupně v pěti městech ČR –Plzni (18. září), Hradci Králové (27. září), Ústí nad Labem (17. října) a Ostravě (30. října). Účast na seminářích nebude zpoplatněna. Na vámi zvolený seminář se můžete přihlásit zde.

3.9.2018 vyhlásilo MPO 4. veřejnou soutěž v programu TRIO, který je zaměřen na podniky a výzkumné organizace, resp. jejich spolupráci na aplikovaném výzkumu. Přihlášky je možné podávat do 31. října 2018 do 14:00 hodin (po elektronickém podání do 12:00 hodin). Semináře k podmínkám 4.VS TRIO se konají ve dnech 19., 24. a 25. září 2018, to od 10 hodin na adrese Na Františku 32, Praha 1 – přihlásit se můžete zde. Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na webu MPO v rubrice Podpora výzkumu a vývoje zde.

Dále se MPO a Českomoravská záruční a rozvojová banka dohodly na rozšíření programu Expanze, určeného na podporu malých a středních podniků formou zvýhodněných úvěrů. Rozšíření se týká podpory budování vysokorychlostního internetu, ale především projektů, zaměřených na efektivní využívání vody v průmyslu a zpracování kalamitního dřeva. Pro tyto projekty nabízí program Expanze malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 650 000 – 60 000 000 Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají až desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky a nejsou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Navíc je pro podnikatele připraven finanční příspěvek na úhradu úrokové sazby u spolufinancujícího komerčního úvěru, který může dosahovat až jeden a půl milionu korun. Úvěry z programu Expanze mohou podnikatelé využít na nákup strojů, zařízení, technologií a zároveň i na výstavbu, rekonstrukci či pořízení staveb a zastavěných pozemků.

MŠMT připravilo ve spolupráci s MMR návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí. Oba resorty vyhlásí v polovině října investiční programy na rok 2019 s celkovou alokací 1, 1 mld. Kč. MŠMT bude podporovat větší sportovní projekty měst a obcí nad 10 tis. obyvatel a to zejména obnovu městských hal a stadionů. Sportoviště budou muset splňovat technické parametry soutěží. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 60 %, celková alokace činí 500 mil. Kč. MMR se zaměří na malé obce do 3 000 a do 10 tis. obyvatel, sportovní zařízení sloužící veřejnosti pro pohybovou rekreaci, školní hřiště a také tělocvičny. V projektech bude nutná minimální spoluúčast 30 – 40% dle velikosti obce a celková alokace je 600 mil. Kč. Obě výzvy budou vyhlášeny v polovině října letošního roku, aby měla zastupitelstva po volbách dostatečné množství času na vyplnění žádosti.