Informace k řidičským oprávněním týkající se Ukrajiny

22.03.2022

Інформація про водійські права в Україні

Pro držitele řidičských průkazů Ukrajiny obecně neplatí povinnost opatřit si „české řidičské oprávnění“ (absolvování výuky a výcviku v autoškole, složení zkoušky, žádost o udělení ŘO, vydání ŘP). Pokud jsou držiteli řidičského průkazu Ukrajiny, který svým provedením odpovídá úmluvě o silničním provozu (několik posledních vzorů, které jsou již v latince, tj. většina průkazů, s kterými občané Ukrajiny přichází na naše území), jsou na území České republiky oprávnění řídit bez dalšího. Pokud mají zájem o český řidičský průkaz, vyměnit si svůj národní za český mohou za předpokladu splnění podmínky obvyklého bydliště (pobyt na území ČR z důvodu osobních či profesních vazeb po dobu 185 dní v kalendářním roce).

Případná povinnost ve vztahu k opatření si českého řidičského průkazu platí pro občany třetích zemí, kteří získali v České republice trvalý pobyt, případně pobyt na dobu delší než 1 rok. V takovém případě mají tito řidiči povinnost si svůj národní ŘP vyměnit za český.

Власники українських водійських прав, як правило, не зобов’язані отримувати «чеське водійське посвідчення» (закінчення навчання та навчання в автошколі, складання іспиту, подача документів на здобуття магістра, видача водійських прав). Якщо вони мають водійське посвідчення України, яке за своїм дизайном відповідає Конвенції про дорожній рух (кілька останніх моделей вже латиницею, тобто більшість посвідчень, з якими громадяни України приїжджають на нашу територію), вони мають право їздити по Чехії без зайвих зусиль. Якщо вони зацікавлені в чеському водійському посвідченні, вони можуть обміняти своє національне на чеське, за умови виконання умов звичайного проживання (перебування в Чехії через особисті чи професійні зв’язки протягом 185 днів у календарному році).

Будь-які зобов’язання щодо цього заходу поширюються на чеські водійські права для громадян третіх країн, які отримали постійне місце проживання в Чеській Республіці або перебували більше 1 року. У такому випадку ці водії зобов’язані обміняти національні водійські права на чеські.