Informace k úvahám o novele komorového zákona

22.12.2023

Vážené členky, vážení členové,

dovoluji si vás informovat o připravované modernizaci zákona, kterým je zřizována Hospodářská komora.

Komoru tvoří podnikatelé, je podnikatelskou samosprávou, jedinou svého druhu v zemi, ale musí se řídit zákonem, který nebyl novelizován 30 let. Je zřejmé, že zastaralá právní úprava už neodráží současný podnikatelský svět a územní uspořádání státu. Limituje ale i zavádění nových služeb, které firmy a živnostníci budou potřebovat, aby mohli prosperovat v následujících letech, kdy naše země bude procházet hospodářskou transformací.

Nad konkrétní podobou možného znění novely nedávno započala intenzivní interní diskuse. Logicky tak v této chvíli ještě není jasné, na kterých změnách bude nalezena většinová shoda. Ačkoliv se v médiích objevil jen jeden z mnoha pracovních námětů, kterým je návrh na zavedení podnikatelského poplatku hrazeného i nečleny Hospodářské komory, hlavní myšlenky novelizace zákona nestojí na nějakém poplatku, ale hlavně na modernizaci komorové sítě a koncepci nové palety služeb, které firmám a živnostníkům mají usnadnit podnikání a život.

Činnost Hospodářské komory slouží k podpoře podnikatelských aktivit a k prosazování a ochraně zájmů členů. Z její činnosti ale netěží jen členové jako vy, ale takřka všichni podnikatelé v Česku. Na rozdíl od Německa, Rakouska a dalších zemí není členství v Hospodářské komoře povinné, ale dobrovolné, a tak by to, alespoň podle mého názoru, mělo i zůstat. Opodstatněně ale řada z vás volá po tom, aby se na její činnosti, byť drobným poplatkem podíleli všichni podnikatelé.

Zaujal mne názor drobného podnikatele, nečlena, který se na mne obrátil s tím, že nepovažuje takový poplatek za nic, co by jej zruinovalo, ale že si není vědom toho, že bychom mu v podnikání pomohli. Z našeho rozhovoru vyplynulo, že v současnosti používá paušální daň. Označil ji za velmi dobrý nástroj, který mu významně ulevuje od administrativy. Byl překvapen, když se ode mne dozvěděl, že paušální daň vymyslela a prosadila Hospodářská komora.

Stát ji zavedl od roku 2021 a dnes ji používá už přes 100 tisíc živnostníků. Prosadili jsme také opětovné zvýšení výdajových paušálů na 2 miliony Kč ročně, když limit pro jejich uplatnění v závěru svého volebního období v roce 2017 vláda z našeho pohledu bezdůvodně snížila z 2 na 1 milion Kč ročně.

Je to pro mne vzkaz, abychom trpělivě vysvětlovali i nečlenům naše poslání a také poukazovali na úspěchy, kterých dosahujeme. A není jich málo, namátkou připomenu některé z poslední doby.

Hospodářská komora v reakci na vládou zavedená preventivní opatření před šířením onemocnění covid-19 iniciovala vznik státních kompenzačních programů pro živnostníky a podniky. Celostátní kampaní „Než bude pozdě“ také vládu nabádala k rychlému přijetí kompenzačních programů, k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu.

Statisícům podnikatelů, kterým vláda uzavřela provozovny nebo je omezila v činnosti, tak Hospodářská komora pomohla zmírnit dopady krize na jejich podnikání. S vládou vyjednala příspěvky na pokrytí nájemného, náhrady mezd v programech Antivirus a státní záruky, osobám samostatně výdělečně činným jsme vyjednali ošetřovné a kompenzační bonusy ve výši 500 Kč nebo 1000 Kč denně. Peníze jsme zajistili do oborů působících v oblastech sportu, veletrhů a výstavnictví, gastronomie, lázeňství, ubytování, kultury i na adventní trhy.

Také v energetické krizi Hospodářská komora byla silným ochráncem zájmů podnikatelů. Podpořila zastropování cen elektřiny a plynu a později s vládou vyjednala kompenzace pro malé i velké podniky. I letos po našem tlaku vláda s ERÚ plošně snížily pro všechny podnikatele i domácnosti nižší poplatky pro rok 2024. A nakonec se nám podařilo prosadit i snížení příspěvku na platby za POZE subjektům připojeným na hladině vysokého napětí a velmi vysokého napětí.

Připomínám také to, že po silném tlaku Hospodářské komory vláda v roce 2016 spustila program ekonomické migrace, který zaměstnavatelům z celé země umožňuje zaměstnávat pracovníky z ciziny.

Na tom všem se podílíte vy, členové Hospodářské komory, bývalí i současní členové vedení komory. Díky vám je hlas podnikatelů slyšet. Díky vám se Komora stala silnou, respektovanou a na státu nezávislou organizací.

Věřím, že je naším společným zájmem, abychom naše návrhy na modernizaci obhájili i před širokou podnikatelskou veřejností. Proto považuji podporu vás všech při diskusích s vašimi obchodními partnery, podnikateli, politickou reprezentací i v médiích a na sociálních sítích za důležitou.

Problematikou se, leč okrajově, zabývá včerejší titulní strana deníku Právo a web Novinky.cz na této adrese:
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-hospodarska-komora-chce-aby-ji-vsichni-podnikatele-platili-poplatek-40454802

Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval za spolupráci s tomto roce, který byl opět plný událostí, které výrazně zasahovali do podnikatelského života. Málokdo si dokáže představit, co všechno podnikatel musí dokázat a zvládnout, aby na volném trhu uspěl, plnil své zákonné a smluvní závazky a staral se o své zaměstnance, obchodní partnery a zákazníky.

Vaše vůle, energie a odhodlání mi dává naději i sílu dál bojovat za podnikatelské zájmy a pokusit se přesvědčit politickou reprezentaci a veřejnost, že na podnikatelích v České republice záleží a že je nezbytné, aby se zrealizovaly strategické investice, které nám vytvoří dobré startovací podmínky pro podnikání a hospodářský růst, ale také pro spokojený život.

S úctou

Zdeněk Zajíček
Prezident Hospodářské komory České republiky