Informace o cenových rozhodnutích ERÚ a cenách energie

04.12.2023

Vážené členky, vážení členové,

Energetický regulační úřad včera zveřejnil finální cenová rozhodnutí pro regulované složky elektřiny a plynu pro rok 2024. V regulovaných složkách ceny elektřiny je na napěťové hladině vysokého napětí meziroční růst o 105 %, zatímco na velmi vysokého napětí o 191 %. U zemního plynu je předpokládaný růst u malých firem a domácností o 39 %, u větších spotřebitelů o 42 %.

Uvědomujeme si, že distribuční sítě vyžadují značné investice, nejen kvůli připojování nových obnovitelných zdrojů a nutnosti udržovat síť v rovnováze, ale také kvůli budoucímu nárůstu spotřeby elektřiny. V tomto roce stát ceny elektřiny zastropoval a v některých částech regulované ceny je dotoval ze státního rozpočtu. Rozumíme také snaze vlády konsolidovat veřejné finance a navrátit se do původního modelu financování odběru elektřiny a plynu, jak to bylo před cenovou energetickou krizí.

Na druhou stranu ale dopady rychlého a vysokého nárůstu regulované části ceny můžou být pro část podnikatelů kritické a můžou je v tvrdé konkurenci znevýhodňovat, protože cena elektřiny se promítá do ceny výrobků a služeb. Dobrou zprávou je, že se Hospodářské komoře podařilo vyjednat s vládou s Energetickým regulačním úřadem, aby nárůst regulované ceny energií nebyl tak vysoký, jak ERÚ avizoval ještě na začátku listopadu. Hospodářská komora pomohla zmírnit dopady cenového rozhodnutí plošně na všechny firmy, drobné podnikatele i domácnosti. Část regulované složky bude rozložena v čase.

U velkoodběratelů ale přesto bude nárůst regulované části energie výrazný, a to zejména v části poplatků za obnovitelné zdroje (OZE). Kvůli tomu by se zejména energeticky náročné podniky dostaly do velkých potíží, protože když promítnou ceny regulované složky energií do ceny výrobků, můžou ztratit svou konkurenční výhodu vůči firmám z jiných zemí EU. Na jejich výrobě jsou ale závislé tisíce českých podniků, prakticky celý český průmysl a tuzemské hospodářství.

Připomínám, že Česko má v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie rozvinutější průmyslovou základnu a tuzemský průmysl má i mnohem vyšší energetickou náročnost. Ta je zhruba dvakrát vyšší na jednotku HDP, než je průměr EU. Každé zvýšení cen energií proto na české firmy dopadá mnohem více než na firmy v jiných zemích.

Hospodářská komora proto vede další jednání se členy vlády, jak i těmto podnikům pomoci. Na včerejším jednání nám bylo přislíbeno, že v souladu s novým ustanovením zákona bude možné usnesením vlády poskytnout příspěvek ze státního rozpočtu na hrazení nákladů na poplatky za OZE, které jsou dnes nejvíce rostoucí položkou v regulované části. O jeho definitivní výši nás bude vláda informovat během následujících dvou týdnů. Oceňuji také, že jsme se s ministry shodli, že téma energií a předvídatelnost jejich cenotvorby v části regulované složky je natolik zásadní pro české podnikatele, že budou i v příštím roce společná jednání na této úrovni intenzivně pokračovat.

Touto cestou děkuji za podporu, které se mi dostává z členské základny, a také důvěru, kterou do mne vkládáte při vyjednávání s vládou. Informace a podněty, které mi poskytujete, mi v tomto úsilí značně pomáhají.

Zdeněk Zajíček
Prezident Hospodářské komory České republiky