Informace pro zaměstnavatele zahraničních pracovníků

21.10.2020

Dne 16. října 2020 rozhodla vláda ČR, že zahraniční pracovníci mohou až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud je nový zaměstnavatel zapojen do provádění krizových opatření. Jde např. o činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ochranných pomůcek apod.

Přechody ke „krizovým“ zaměstnavatelům (definice je stejná, jako na jaře) není nutno ohlašovat 30 dní předem. Změnu lze realizovat pouze na volné pracovní místo evidované v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, není-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Volná místa ohlášená těmito zaměstnavateli by měla do druhého dne propadávat do centrální evidence.

Držitel platné zaměstnanecké karty, který mění zaměstnavatele, může Ministerstvu vnitra podat oznámení o této změně nejpozději v den nástupu do nové práce, pokud jeho budoucí zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá. K oznámení změny je třeba doložit vyjádření budoucího zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření. Zákonné podmínky pro realizaci oznámené změny se považují za splněné ke dni oznámení.

Formulář stejný jako na jaře, je k dispozici zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx. Je tam i seznam odvětví, který se od jara neměnil.

Toto platí pro všechny držitele zaměstnaneckých karet. Všichni nyní mohou změnit zaměstnání dříve než po 6 měsících, ať už jejich noví zaměstnavatelé krizová opatření provádějí, nebo ne. Pouze přechody ke „krizovým“ zaměstnavatelům není nutno ohlašovat 30 dní předem.“ Při přechodu k jiným zaměstnavatelům se musí ohlašovací lhůta 30 dní před změnou dodržet.