Inspirace v Moravskoslezském kraji v oblasti duálního vzdělávání

18.03.2019

Zástupci KHK KK, Karlovarského kraje, škol, firem a dalších organizací navštívili Moravskoslezský kraj, aby získali inspiraci pro zavádění prvků duálního vzdělávání v regionu. Návštěvu zorganizovala KHK KK v rámci Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.

První exkurze proběhla ve firmě Brose CZ spol. s.r.o v Kopřivnici. Ve firmě se v současné době „duálně“ vzdělává 11 žáků oboru elektrikář v místním středisku praktického vyučování. Praktická výuka probíhá ve druhém a třetím ročníků pouze v této firmě v rozsahu 5 měsíců ročně každý druhý týden, výuku zajišťují odborní instruktoři. Škola a firma mají podepsanou dlouhodobou partnerskou smlouvu a společně upravují školní vzdělávací program a vytvářejí tematické plány odborného výcviku pro každého žáka. Cílem firmy je získat nové zaměstnance z řad učňů, proto žák podepisuje s firmou smlouvu, která ho zavazuje k nástupu do firmy po ukončení studia.

Další zastávkou byla Střední škola elektrotechniky a informatiky v Ostravě, která v rámci duálního vzdělávání spolupracuje především s firmami ArcelorMittal a ČEZ.

Po obědě následovala prezentace aktivit Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v oblasti odborné přípravy žáků a kariérového poradenství a návštěva byla zakončena diskusí na krajském úřadě.