Investiční projekty velkých firem – důležitá informace

24.03.2021

Pokud jste zástupci z řad velkých podniků a uvažujete o podpoře Vašich investičních projektů využít připravovaný Operační program Spravedlivá transformace (OP ST), je nutným předpokladem možnosti žádat o finanční podporu v rámci budoucích výzev OP ST zařazení takového projektu do Plánu územní spravedlivé transformace.

Tento předpoklad se týká všech projektů, které mají charakter produktivní investice, kdy pro zařazení je potřebné vyplnění přiloženého formuláře Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce a pracovní místa včetně přílohy – checklistu pro posouzení vlivu produktivní investice na životní prostředí.

Definice produktivní investice:

Jedná se o investice do hmotných nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a k zaměstnanosti.  Současně produktivní investice přispějí k transformaci na klimaticky neutrální hospodářství a jsou nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních míst v důsledku transformace tím, že vytvoří nebo ochrání významný počet pracovních míst.

V případě více uvažovaných projektů je nutno vyplnit formuláře pro každý z těchto projektů.

Vyplněné formuláře zašlete prosím do 30. 4. 2021 na podatelnu Karlovarského kraje nebo datovou schránkou: siqbxt2 a také na e-mail: rsk@kr-karlovarsky.cz.

Ze strany Karlovarského kraje Vám bude poskytnuta metodická a poradenská podpora k vyplnění tohoto formuláře. Více informací bude k dispozici na webových stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje.

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Mikešová
oddělení projektových činností a metodiky
odbor řízení projektů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 664
mobil: +420 601 214 191
e-mail: katerina.mikesova@kr-karlovarsky.cz