ISŠTE Sokolov – strategie školy po sloučení

11.01.2018

Na Nový rok, tedy 1. ledna 2018, se ISŠTE Sokolov stala rozhodnutím zřizovatele a usnesením zastupitelstva Karlovarského kraje (ZK/439/11/17) nástupnickou organizací SPŠ Loket a SOU Horní Slavkov.

Z původních technických středních škol se stala odloučená pracoviště, kde po dobu studia (do jeho dokončení, pokud to bude ekonomicky únosné) současných žáků bude zachována jejich působnost v daném městě.

Zájemci o studium ve školním roce 2018/2019 však budou z rozhodnutí školy „náborováni“ do kmenové školy, vyjma oborů Technická zařízení budov (dislokace odloučené pracoviště Loket) a oboru Strojírenské práce (dislokace odloučené pracoviště Horní Slavkov).

Další a potřebné informace můžete sledovat na webu ISŠTE Sokolov, kde pravidelně přibývají nové informace o studiu a vývoji slučování škol.

Pro potřeby stabilizace zájmu zejména o technické vzdělávání pořádala ISŠTE Sokolov ve čtvrtek 11. 01. 2018 tradiční Den otevřených dveří.

Pro potřeby zefektivnění spolupráce školy s regionálními zaměstnavateli na škole pracuje Koordinátor spolupráce škola a zaměstnavatelé pan Pavel Hoza Tel.: +420 352 466 054 I Mobil: +420 723 776 756 (pavel.hoza@isste.cz).