Karlovarský kraj podpoří rozvoj měst lázeňského trojúhelníku

23.05.2022

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání schválilo poskytnutí dotace městům lázeňského trojúhelníku, která byla v loňském roce zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v rámci statku Slavná lázeňská města Evropy. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně tak získají z krajského rozpočtu dotace v celkové výši 6 milionů korun.

„Po zapsání našich tří lázeňských měst na seznam UNESCO jsme se rozhodli, že je nutné, abychom jim pomohli s vybudováním odpovídající infrastruktury, která vyplývá z poptávky a také úkolů, k jejichž splnění se města zavázala ve vztahu k zapsání na seznam UNESCO. Každé ze tří měst mohlo žádat o dotaci v maximální výši dvou milionů korun na podporu rozvoje cestovního ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

Celkem bylo doručeno šest žádostí o dotaci na podporu památek zapsaných na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO. Požadované prostředky jsou v souladu s alokovanou částkou, proto bylo všem šesti žádostem vyhověno.

Město Karlovy Vary zažádalo o dotaci za účelem připravit infrastrukturu města na očekávaný příliv turistů související právě se zápisem na seznam UNESCO. Konkrétně se jedná o finanční prostředky na zpracování projektu na vybudování dvou parkovacích domů, dále na úpravy Zámecké věže, kde bude umístěna expozice UNESCO a také na podporu výtvarné soutěže na pitnou vázu. Ve Františkových Lázních chtějí dotační prostředky využít na rekonstrukci stávajícího infocentra včetně jeho interiéru a nabídnout tak návštěvníkům odpovídající služby a na vybudování veřejných toalet. Mariánské Lázně budou z dotace financovat výměnu pruhů žulových desek na kolonádě za žulové kostky, opravu všech přístupových schodišť na kolonádu, nákup odpadkových košů, laviček a vybudování dvou nových zastávkových přístřešků v centru města.