Karlovarský kraj přidá další milion korun na podporu ubytování na území regionu

30.09.2021

Krajští radní rozhodli o navýšení částky na podporu ubytování v zařízeních na území Karlovarského kraje, která má pomoci oživit cestovní ruch, turismus a zájem o ubytování v regionu. Právě tyto oblasti byly nejvíce postiženy výpadkem příjmů v důsledku protiepidemických opatření. Kraj program podpoří částkou ve výši 4 miliony korun.

„Původně jsme alokovali částku 3 miliony korun na letošní rok jako podporu těch, kteří se rozhodnou přijet do Karlovarského kraje a ubytovat se tady. Již během prvního měsíce, kdy bylo možné tento příspěvek čerpat, tedy během června, se ale sešlo velké množství žádostí. Nyní je již v běhu druhá část programu. Abychom dokázali uspokojit všechny žadatele, jak jsme avizovali, rozhodli jsme navýšit částku o milion korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Krajský úřad obdržel v období 15. 6. – 14. 9. 201 celkem 1118 žádostí v celkové výši téměř 3 miliony korun. Druhá vlna programu by měla být ukončena 30. 11. 2021. Nejčastějšími žadateli o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje za ubytování jsou návštěvníci z Prahy, Plzně a Brna, kteří využívají nejčastěji ubytovacích kapacit v lázeňských zařízeních, hotelích a penzionech.

O dar mohou žádat návštěvníci, kteří se ubytují v zařízeních na území Karlovarského kraje po dobu minimálně tří po sobě jdoucích nocí. Maximální podporovaná délka ubytování je šest nocí následujících bezprostředně za sebou v jednom zařízení. Maximální výše daru je stanovena na 50 % účtovaných výdajů za ubytování v zařízení za jednu osobu a noc. Dar může činit nejvýše 300 korun za jednu noc a osobu. O dar je nutno zažádat, a to prostřednictvím elektronické žádosti v dotačním portálu dárce. Termín pro podání žádosti je do 31. 12. 2021, případně do vyčerpání alokované částky. Elektronická žádost a veškeré potřebné informace jsou dostupné na webových stránkách Živého kraje: https://ubytovanikarlovarksykraj.cz.