Karlovarský kraj připravil nové dotační programy na podporu památkové péče a cestovního ruchu

25.01.2022

Rada Karlovarského kraje schválila dva nové dotační programy, které se zaměřují na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů a na podporu památek zapsaných na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vyčlenila na ně celkem 16 milionů korun z krajského rozpočtu.

„První z programů se soustředí na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Poskytne finance na předprojektovou přípravu stavební dokumentace, která předchází samotné realizaci. Sem patří například zaměření budov, které mnohdy vlastníkům chybí, dále nejrůznější průzkumy fasád, omítek, studie, jež je nutné zpracovat a další,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

V rámci tohoto programu je možné žádat o dotace rovněž na předprojektovou přípravu pro realizaci muzejních či výstavních expozic. Z krajského rozpočtu je vyčleněno celkem 10 milionů korun, každá žádost může být podpořena částkou v maximální výši 500 tisíc korun. Počet žádostí na jednoho žadatele není omezen.

„Druhý dotační titul se týká podpory měst, která byla nově zapsána na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně budou moci žádat o poskytnutí dotace do výše 2 milionů korun, a to na rozvoj svého území, potřeby občanů a podporu rozvoje cestovního ruchu, které se zápisem na seznam UNESCO velmi úzce souvisí,“ doplnil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Na tento dotační program je vyčleněno 6 milionů korun, pro každého z žadatelů je alokována částka ve výši 2 miliony korun.

O schválení a vyhlášení těchto nových dotačních programů bude rozhodovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém příštím zasedání. V případě, že budou oba programy schváleny, bude pro podání žádostí stanoven termín na období 10. 3. – 17. 3. 2022.