Karlovarský kraj připravuje se Západočeskou univerzitou řadu aktivit

19.05.2021

O společném projektu, který by bylo možné financovat z peněz EU na transformaci regionu, o přípravě otevření nového vysokoškolského oboru i o dalším vzdělávání nekvalifikovaných učitelů v tomto týdnu online jednali zástupci Karlovarského kraje s vedením Západočeské univerzity v Plzni.

Hejtman Petr Kulhánek připomněl, že se jeden ze společných záměrů, takzvaný „Research Point“, tedy krajské pracoviště zaměřené na rozvojové aktivity a inovativní projekty, nyní nachází ve fázi hodnocení. „Na počátku června už bychom měli vědět, které záměry strategických projektů v hodnocení uspěly a budou moci usilovat o získání evropských financí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace,“ dodal hejtman. Společné pracoviště by mapovalo konkrétní potřeby zaměstnavatelů, které se dají přenést na akademickou půdu, následně pak firmy mohou řešení úloh zapojit do svých pracovních činností.

Podle krajského radního Jindřicha Čermáka je i nadále velký zájem ze strany pedagogů o možnost doplnit si kvalifikaci učitele 1. stupně základní školy. „Letos evidujeme 56 žádostí o studium a podpořeno bude, stejně jako v probíhajícím akademickém roce, po dohodě s fakultou 30 zájemců,“ upřesnil. Studium je dostupné přímo v regionu.

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček také informoval představitele Karlovarského kraje o tom, že škola připravuje v regionu nový studijní program se zaměřením na vědy o pohybu člověka. Jeho absolventi se budou mimo jiné uplatňovat jako specialisté v oblasti fitness, ve sportovním managementu, dále jako instruktoři, pracovníci v občanských sdruženích, sportovních a rekreačních centrech volného času, jako poradci a konzultanti pro oblasti preventivního působení pohybových aktivit a zdravého životního stylu. Univerzita rovněž plánuje předkládat projekty k financování z Operačního programu Jan Ámos Komenský, přičemž by velmi ocenila podporu Karlovarského kraje.

V pondělí 14. června se obě strany sejdou ke společnému jednání na půdě ZČU v Plzni, kde se bude hovořit o aktuálním stavu společných aktivit a také o situaci ohledně otevření oboru se zaměřením na fyzioterapii, jehož studenti by po ukončení vysokoškolského studia našli uplatnění v segmentu lázeňství a cestovního ruchu.