Kaskádové financování pro MSP – energetické granty (10 000 EUR) prostřednictvím EEN

26.03.2024

KHK KK informuje o novince, která je určena pro malé a střední podniky (MSP) a pomáhá financovat energeticky úsporná opatření ve firmách. Jedná se o kaskádové financování, které je realizováno za podpory Enterprise Europe Network (EEN).

Během dvou let má projekt (EENergy) podpořit více než 900 granty MSP v Evropě, celková alokace je 9 mil. EUR.

Malé a střední podniky mohou využít kaskádové financování prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network: EENergy – granty na energetické úspory.

Může se čerpat grantová podpora až 10.000 Euro na investice, poradenství nebo vzdělávání během aktuální výzvy. Základní požadavky předloženého projektu jsou snížení spotřeby energie minimálně o 5 % (měřeno v kWh) a zpracování akčního plánu s asistencí Enterprise Europe Network.

Deadline výzvy je 15. 5. 2024, podpis grantové smlouvy se předběžně očekává v červenci.

Výběr projektů je tematicky otevřený ze strany žadatelů např. instalace fotovoltaických panelů, výměna starých strojů, nákup senzorů nebo software na podporu energetického řízení, energetické poradenství nebo energetický audit firmy, nebo vzdělávání zaměstnanců související se snižováním spotřeby energií ve společnosti. Granty jsou vhodné pro kofinancování energetických projektů s privátními prostředky. Částku lze uplatnit na celou firmu, jedno oddělení, firemní budovu, specifickou výrobní linku, jediný kus vybavení nebo jednu aktivitu.

Všichni způsobilí žadatelé, kteří se do výzvy zapojí, mohou bez ohledu na (ne)získání grantu bezplatně nadále využívat poradenské služby a pomoc sustainability advisors v rámci Enterprise Europe Network během implementace jejich akčního plánu.

Hlavní výhody energetických grantů pro firmy:

  • Kaskádový grant do výše až 10 000 Euro / projekt / firmu (úspěšnost soutěže bude až 50%)
  • 100 % financování (bez nutnosti spoluúčasti)
  • Evropský grant není v režimu podpory de minimis
  • Úspora energie 5 % je počítána v rozsahu od celé firmy až jednotlivý stroj
  • Jednoduché zpracování a podání žádosti online

Více informací na projektových stránkách EENergy: https://eenergy-project.eu

Firmy nemohou podat žádost samostatně, je nutná spolupráce s konzultantem Enterprise Europe Network.

MSP z Karlovarského kraje se mohou na mne obrátit, pokud byl zájem o více informací. Většinou se jedná o firmy, které o energetické úspoře již uvažují a mají v plánu nějakou realizaci. Vzhledem k výše podpory se nejedná o velké projekty. Také nelze podpořit nově vzniklé firmy, musí nejpozději vzniknout před 1.1.2023.

Koordinátor české sítě EEN (TC Praha) připravuje informační webinář k projektu EENergy 5. dubna 2024 od 10 hod., https://www.enterprise-europe-network.cz/event/ziskejte-grant-10-000-eur-na-energeticke-uspory-3/