Když se nejlepší inspirují u nejlepších, to byl první Inspiration Day

16.06.2023

Čím se mohou navzájem inspirovat lidé z různých oborů? Je toho až překvapivě mnoho. To ukázala i jedinečná akce s názvem Inspiration Day, kterou pro své členy připravila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK).

„S nápadem uspořádat setkání zástupců firem z různých oborů a škol přišel jeden z našich členů. A nám se to zdálo jako skvělá příležitost, proto jsme se rádi zhostili organizace celé akce,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Inspiration Day byl jedinečnou možností nechat naše členy, aby se navzájem inspirovali a mohli spolu začít spolupracovat. Všichni máme stejný cíl – aby se nám dobře pracovalo a žilo v našem regionu. A pozitivní změny dosáhneme nejrychleji, když potáhneme za jeden provaz,“ vysvětluje ředitelka a podotýká, že nyní šlo o první setkání, ale brzy by rádi uspořádali další.

Autorem nápadu byl Jiří Gerner, manažer závodu společnosti Amphenol v Ostrově: „Myšlenka vzájemné inspirace mezi podniky napříč obory je mi blízká celou mou profesní kariéru. Úspěšně se na tomto sdílení podílím a zároveň ho využívám k posouvání v rámci `své` firmy již více než 20 let. A protože se toto daří napříč regiony v rámci České republiky, napadlo mě požádat kolegyně z hospodářské komory, aby zjistily případný zájem o totéž v rámci Karlovarského kraje,“ popisuje, jak akce vznikala. „Hlavním smyslem je sdílet myšlenky, nápady, zlepšení, inovace v rámci našich oborů – ať už jde o inovace produktů, procesů, firemní kultury či čehokoliv jiného, co považujeme za důležité pro `posouvání se kupředu` našeho podnikání. A toto sdílet s ostatními tak, abychom mohli načerpat inspiraci pro naše vlastní podnikání v našem oboru. Cílem není navzájem se kopírovat, ale inspirovat. Kdo se věnuje zlepšování dlouhodoběji, tak zajisté zakusil, že mnoho z nápadů přijde při promýšlení zdánlivě nesouvisejících věcí, často i z velmi vzdálených oborů.“

První Inspiration Day se uskutečnil ve famózních prostorech karlovarského Grandhotel Pupp. „Žiji v Karlových Varech pět let a mohu za sebe říct, že je přínosem poznat lidi i z jiných oborů, kteří podnikají v kraji. Nebýt hospodářské komory, bylo by daleko těžší a časově náročnější všechny poznat jinou cestou,“ hodnotí akci hostitel, generální ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz. „Přestože podnikáme v rozdílných oborech, tak na úrovni vedení firem je hodně témat, která se prolínají. Mezioborový mix, inspirace, sdílení zkušeností a diskuze nad odbornými tématy, to je důvod, proč považuji podobná setkání za smysluplná,“ dodává.

Pozitivně hodnotí akci také účastníci. „Osobně jsem byl z prvního setkání zástupců firem v rámci Inspiration day absolutně nadšený. Program, který pro účastníky setkání připravil pan Krausz v prostorách Grandhotelu Pupp byl skvělý a mě osobně v mnoha ohledech inspiroval a otevřel mi v některých věcech oči. Ač pracuji v úplně jiném odvětví než je hotelnictví, tak mi setkání přineslo inspiraci,  kterou jistě využiji u nás ve firmě pro další rozvoj našeho podnikání,“ říká k akci Tomáš Musil, jednatel ept connector. „Setkání se zúčastnili zástupci mnoha firem z různých oblastí – jak hotelnictví, výrobních společností a zástupci školství. Ukázalo se, že výzvy, které všichni v každodenním profesním živote řešíme, jsou podobné, ale jejich řešení se mohou v jednotlivých společnostech a odvětví lišit. A proto vnímám, že je takovéto inspirativní setkávání společností skvělé a velmi přínosné,“ podotýká. „Chtěl bych tímto poděkovat krajské hospodářské komoře i panu Krauszovi z Granhotelu Pupp za skvělou organizaci. `Laťka` pro další setkání je nastavena velmi vysoko. Moc se těším na další Inspiration Day,“ dodává.

Spokojený byl také Pavel Isteník, jednatel společnosti Heinz-Glas Decor​: „První setkání firem a zástupců škol pod názvem Inspiration Day pořádané Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje hodnotím velmi pozitivně. Byla to skvělá příležitost k navázání nových kontaktů a posílení stávajících vztahů s dalšími firmami a školami v našem regionu. První setkání mělo skvělou atmosféru a dobře naplánovaný program, který byl poutavý a zajímavý po celou dobu setkání. Celkově řečeno, setkání bylo pro účastníky velmi užitečné, neboť jim poskytlo příležitost se inspirovat příběhem o úspěchu, diskutovat a sdílet zkušenosti a společné výzvy,“ uzavírá.