KHK KK ustanovila odbornou Sekci DOPRAVA

17.02.2020

Členové představenstva KHK KK  Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary a Oldřich Grill, prokurista společnosti LAGARDE SPEDITION, zorganizovali ve středu 12. 2. 2020 první setkání firem, členů KHK KK, které v Karlovarském kraji podnikají v dopravě.

Účastníci projednali aktuální situaci v silniční dopravě a společně stanovili základní cíle, které budou za svůj obor podnikání v rámci aktivit KHK KK prosazovat. Účastníci jednání odborné sekce se shodli na skutečnosti, že silniční doprava se nachází v krizi. Zástupci ČESMADu BOHEMIA a členové KHK KK informovali o vývoji jednání sdružení s předsedou vlády ČR a s ministryní financí ČR o kritické situaci v dopravě. Na vládní úrovni vznikla pracovní skupina, která připravuje návrhy pro dosažení zlepšení situace v oboru. ČESMAD BOHEMIA poskytl ekonomické podklady.

Odborná Sekce DOPRAVA definovala základní problémy v Karlovarském kraji, na jejichž řešení se hodlá aktivně podílet.

Nákladní a osobní silniční doprava aktuálně vnímá jako nejaktuálnější tyto problémy:

  • nedostatek kvalitní pracovní síly v regionu a absenci přípravy nových pracovníků ve vzdělávacím systému,
  • nedostatečný výkon státního odborného dozoru (SOD) v dopravě a absence nástrojů a jejich využívání při postihování zahraničních přestupců,
  • prosazování oprávněných zájmů českých zaměstnavatelů, které by měly srovnat nevýhodné podmínky ve srovnání s německými zaměstnavateli, s nimiž si v regionu konkurují při získávání pracovních sil,
  • přizpůsobení ekonomické zátěže silničních dopravců (zejména daňové) podmínkám konkurenčních dopravců z okolních států a její postupné snížení,
  • zrovnoprávnění podnikatelů v oboru silniční dopravy s ostatními obory při možnostech čerpání finančních prostředků z evropských i národních dotačních programů,
  • nesystémové a nejednotné provádění veřejných soutěží v autobusové dopravě v jednotlivých regionech s absencí nastavení společných standardů a slabým vlivem státu,
  • pozitivní prezentace oboru silniční doprava a jeho hospodářského významu pro národní hospodářství veřejnosti.