Konference: Jak na energetickou nezávislost obcí a měst

19.06.2023

Svaz moderní energetiky zve na konferenci Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a měst, která proběhne za účasti Petra Hladíka, ministra životního prostředí v úterý 27.6. 2023 v čase 9:20-14:45 v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.

Konference představí aktuální trendy v Nové zelené úsporám a Modernizačním fondu. Díky informacím, které na konferenci získáte, se budete moci připravit na posilování energetické nezávislosti a podpořit tak energetickou bezpečnost domácnosti, města, obce nebo firmy.

Jednotlivé bloky poradí, jak lze využít příležitosti v úsporách energie a místních obnovitelných zdrojích energie tak, aby se maximalizovaly jejich přínosy – zejména pomohly snížit výdaje za energie. Nebudou chybět informace o novinkách v podpůrných programech, které stát nabízí pro financování renovace budov, instalace solárních panelů nebo využití větrné energetiky. Klíčovým tématem konference je také rozvíjející se oblast komunitní energetika: nabídneme směry, které pomohou její přínosy správně využít.

PROGRAM:

Zahájení:
• Tomáš Buzrla, výkonný ředitel, Svaz moderní energetiky
• Karel Jakobec, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí

Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light – novinky v programu:
• Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP
• Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace
• Příklady využití malých domácích fotovoltaik

Transformace uhelných regionů – panelová debata s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem:
• Petr Hladík, ministr životního prostředí
• Patrik Pizinger (Místní HNHRM), člen Rady Karlovarského kraje

Modernizace české energetiky: přínosy a možnosti obnovitelných zdrojů energie pro obce a firmy:
• Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
• Petr Valdman, ředitel SFŽP
• Pavel Poc, člen představenstva SUAS Group
• Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce

Komunitní energetika – jak správně uchopit:
• Martin Ander, specialista na komunitní projekty, Svaz moderní energetiky
• Kamila Prchalová, MAS Krajina živých vod

Akce je určena pro zástupce měst a obcí, zástupce Místních akčních skupin a zástupce podnikatelského sektoru. Účast na akci je zdarma. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE.